Trapets ledning

Trapets ledning

Danne_foto_SannaLivijnWexell_Beskuren3_300x300px

Dan Sjöholm

VD

Phone: +46 706 42 08 47
Switchboard: +46 8 644 01 50
dan.sjoholm@trapets.com

Linkedin

Gunnar_foto_SannaLivijnWexell_Beskuren3_300x300px

Gunnar Wexell

Styrelseordförande, Marknads- och försäljningschef

Phone: +46 705 10 18 68
Switchboard: +46 8 644 01 50
gunnar.wexell@trapets.com

Linkedin

Andreas_foto_SannaLivijnWexell_Beskuren3_300x300px

Andreas Werner

Utvecklingschef

Phone: +46 703 59 83 43
Switchboard: +46 8 644 01 50
andreas.werner@trapets.com

Linkedin

Martin de Bruin

IT- och Säkerhetschef

Phone: +46 704 95 67 21
Switchboard: +46 8 644 01 50
martin.debruin@trapets.com
LinkedIn

Peter_foto_SannaLivijnWexell_Beskuren3_300x300px

Peter Nylén

Chef Outsourced Trading Surveillance

Phone: +46 703 06 03 89
Switchboard: +46 8 644 01 50
peter.nylen@trapets.com
LinkedIn