Anti Money Laundering with InstantWatch AML

InstantWatch AML tarjoaa automaattista valvontaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi. Se on erittäin käyttäjäystävällinen ja tukee EU:n kolmatta, neljättä ja viidettä rahanpesudirektiiviä.

Tietoja AML-järjestelmästä

InstantWatch AML on tehokas alusta automaattiseen valvontaan ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen, ja se on Pohjois-Euroopan markkinajohtaja. InstantWatch AML analysoi rahoitusalan tapahtumia ja antaa hälytyksiä määritettävän säännöstön mukaan. AML-moduuli tarjoaa automaattista valvontaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi.

Lataukset

Product Summary AMLD e-book AML Acronyms

Ominaisuudet

Mihin AML-valvontajärjestelmiä tarvitaan?

Rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen ovat yhä vakavampia ongelmia. Pankit ja muut rahoituslaitokset ovat jatkuvasti vaarassa joutua näiden laittomien toimien kohteiksi. On ratkaisevan tärkeää, että tällaiset laitokset noudattavat määräyksiä ja minimoivat kaikki tähän liittyvät riskit.

Miten se vastaa vaatimukseen soveltaa riskiin perustuvaa lähestymistapaa?

Järjestelmä suorittaa automaattisen asiakkaiden, tilien ja tapahtumien riskilaskennan. Kansalaisuuden, asuinmaan, tilityypin ja tuotteen kaltaiset tekijät ja ominaisuudet muodostavat pohjan riskianalyysille. Ohjelma asettaa asiakkaat automaattisesti eri riskiryhmiin.

Miten InstantWatch AML löytää epäilyttäviä tapahtumia ja kaavoja?

Järjestelmän automaattinen tarkkailumoduuli tekee edistyneen kaava-analyysin jokaisesta tapahtumasta. InstantWatch AML sisältää kaikki rahoituslaitosten tarvitsemat hälytystyypitEU:n neljännessä ja viidennessä rahanpesudirektiivissä ja muissa laeissa/asetuksissa määritettyjen skenaarioiden mukaisesti. Käyttäjä voi määrittää hälytyksen laukaisevia tekijöitä ja asettaa kynnysarvot reaaliajassa.

Käsitteleekö InstantWatch AML KYC-asioita (”know your customer”, tunne asiakkaasi)?

AML-moduuli on integroitu InstantWatch KYC Screening -palveluun, joka on nopea ja helppokäyttöinen Internet-palvelu asiakkaiden seulontaan. Järjestelmä tarkistaa asiakkaat automaattisesti vertaamalla heitä sanktio-/terroristilistoihin ja PEP-listoihin sekä rekisteröinnin yhteydessä että jatkuvasti. Tarkistuksia voidaan tehdä myös Yhdysvaltain OFAC/SDN-listojen perusteella. Katso erillisestä esitteestämme lisätietoja InstantWatch KYC Screening -palvelusta. InstantWatch käsittelee myös KYC-kysymyksiä ja -vastauksia, mikä nopeuttaa ja helpottaa hälytysten tutkimista.

Helppo tapausten hallinta ja dokumentointi

Järjestelmä antaa hälytyksen, kun hälytyksen laukaisevan tekijän ennalta määritetty skenaario toteutuu. Yksittäinen tai useampi hälytys käsitellään tapauksena, joka on tutkittava ja dokumentoitava ja joskus myös raportoitava. InstantWatch AML sisältää tehokkaita työkaluja, jotka avustavat käyttäjää tässä prosessissa.

Pystyykö InstantWatch käsittelemään valtavia tili- ja tapahtumamääriä?

InstantWatch on yksi maailman tehokkaimmista tapahtumien käsittelyjärjestelmistä. Joka päivä InstantWatchissa suoritetaan asiakkaillemme yli 10 miljardia kaava-analyysiä 500 miljoonalle tapahtumalle. Järjestelmä käsittelee 100 000 tapahtumaa sekunnissa normaalilla palvelimella ja tekee yli 2 miljoonaa hälytyksen laukaisutarkistusta sekunnissa. Se on kuitenkin vielä skaalattavissa.

Tehokas mutta silti käyttäjäystävällinen

Vaikka järjestelmä on äärimmäisen vahva ja tekee hyvin monimutkaisia kaava-analyysejä, se on silti hyvin käyttäjäystävällinen, helposti opittava ja helppokäyttöinen. Monimutkaiset toiminnot ovat piilossa ”kulissien takana”.

Miksi InstantWatch AML?

InstantWatch AML on ollut markkinoilla vuodesta 2005. Se on huolellisesti testattu ja laajalti johtavien pankkien ja meklariyritysten käytössä. Sen toimintoja kehitetään jatkuvasti paremmiksi ja mukautetaan rahanpesun yhteydessä sovellettaviin uusiin määräyksiin ja uusiin kaavoihin. Viimeksi mainittu on vaatimus, joka esitetään EU:n direktiiveissä ja paikallisissa määräyksissä.

Instantwatchmarket

Joka päivä InstantWatchissa suoritetaan asiakkaillemme yli 60 miljardia kaava-analyysiä 3 miljardille tapahtumalle.

Miten pääsen alkuun?

InstantWatch AML voidaan tarjota Trapetsin ylläpitämänä Internet-palveluna. Se on nopein
tapa päästä alkuun. Järjestelmä ja Trapets huolehtivat yksityisyydestä ja tietoturvasta. Vaihtoehtoisesti InstantWatch voidaan toimittaa asiakkaalle, joka huolehtii itse sen ylläpidosta. Toimitusprojekti on nopea ja tehokas, ja asiakkaan palvelu voi olla toiminnassa muutaman viikon sisällä. Lisätietoja ja hinnat saat ottamalla yhteyttä meihin

VARAA ESITTELY NYT