InstantWatch CDD

InstantWatch CDD: Uuden asiakkaan perustaminen verkossa ja jatkuva huolellisuus

Tietoja CDD-palvelusta

InstantWatch CDD on joustava järjestelmä, jota käytetään uusien asiakkaiden perustamiseen ja jatkuvan huolellisuuden varmistamiseen. Sen avulla yritykset voivat automatisoida asiakkaan due diligence -prosessin, ja samalla se pienentää riskiä, että sijoituksia käytettäisiin rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen.

Lataukset

Tuotesivu

Asiakkaan tunteminen (KYC) perustamisen yhteydessä

Kun perustetaan uusia asiakkaita, KYC-prosessi on olennaisen tärkeä pyrittäessä noudattamaan nykyisiä ja tulevia rahanpesuun liittyviä määräyksiä. InstantWatch CDD tukee erinomaisesti:

  • Asiakkaiden tunnistusta
  • Asiakkaiden tunnistustietojen keräämistä ja tallentamista
  • Kolmannen osapuolen tietojen seulontaa ja hankintaa
  • Riskilaskentaa
  • Asiakkaiden tunnistukseen liittyvien vastausten analysointia
  • Sopimusten allekirjoittamista

InstantWatch CDD:ssä on käyttäjäystävällinen käyttöliittymä, ja sen hallinnointi on helppoa. Järjestelmän avulla voit määrittää kyselyitä, riskimallin ja analyysejä kerätyistä tiedoista. Kyselyt voidaan suunnitella älykkäästi, niin että järjestelmä muuttaa kysymyksiä dynaamisesti asiakkaiden aiempien vastausten tai muiden asiakkaasta tiedettyjen asioiden mukaan.

Riskiarviointi

InstantWatch-alusta tarjoaa automaattisen ja holistisen, riskiin perustuvan lähestymistavan, jossa riskit lasketaan käyttäen painotettua riskimallia, joka on konfiguroitavissa kaikenlaisten yritystyyppien tukemiseksi. Asiakkaan riskipisteitä laskettaessa voidaan ottaa huomioon monia eri ominaisuuksia. Usein käytettäviä tekijöitä ovat esimerkiksi vastaukset asiakkaan tuntemista koskeviin kysymyksiin, seulontatulos, asiakastiedot ja ulkoisista lähteistä kerätyt tiedot jne. Riskimalli voi luoda potentiaalisen asiakkaan ja tilin riskipisteet reaaliajassa API:n avulla.

Jatkuva huolellisuus

Sääntelyjärjestelmä korostaa asiakkaan tuntemisen tärkeyttä. Tärkeää on pitää tiedot ajan tasalla asiakkaiden valvomiseksi heidän asiakkaan tuntemiseen liittyvien vastaustensa ja vastaavien riskipisteidensä mukaan.

InstantWatch CDD tukee toimintoa, joka mahdollistaa asiakkaiden asiakkaan tuntemista koskevien vastausten uusimisen. On helppoa luoda erilaisia kyselyjä, jotka perustuvat ennalta määritettyihin kysymyksiin. Asiakkaan riskipisteistä tai muista tekijöistä riippuu, aktivoidaanko vastaava kysely.

Kyselyt voidaan aktivoida kertaluonteisena tehtävänä valitun asiakkaan osalta tiettynä ajankohtana tai jatkuvana tehtävänä, johon kuuluu kyselyiden automaattinen aktivointi ennalta määritettyjen asiakkaiden osalta.

Tehostettu huolellisuus

Jos asiakasta ei jostain syystä voida perustaa automaattisesti tai tähän katsotaan liittyvän suuri riski, minkä johdosta hänestä tarvitaan enemmän tietoa, tehostettu huolellisuus voi olla tarpeen.

InstantWatch CDD:n avulla yritys voi määrittää sääntöjä asiakkaan tuntemista koskevien vastausten, lasketun riskin, seulontatuloksen ja/tai ulkoisista lähteistä kerättyjen tietojen perusteella. Tähän voi sisältyä laajempia kysymyksiä (esim. aiempiin vastauksiin perustuvia jatkokysymyksiä), joita esitetään tietylle asiakkaalle, tai sovelluksen manuaalinen käsittely. Asiakkaan tuntemista koskevien vastausten automaattinen validointi voidaan määrittää sekä perustamisprosessin että jatkuvan due diligence -prosessin sisällä.

Asiakkaan validointitapa on määritettävissä, ja se voidaan räätälöidä jokaisen yrityksen erityisten vaatimusten mukaan.

Tehokas työnkulku

InstantWatch CDD:n työnkulkua voidaan käsitellä tehokkaasti vahvojen hälytysten sekä tapaustenhallinta- ja raportointityökalujen avulla. Työnkulkuja voidaan räätälöidä yksilöllisesti konfiguroitavia pienoissovelluksia sisältävillä koontinäytöillä, joiden avulla käyttäjät saavat optimoitua työnkulkunsa. Kaikki dokumentointi voidaan säilyttää helposti itse hälytyksen sisällä tai tapaustenhallintatyökalussa. Järjestelmä voidaan määrittää vähentämään henkilötietoja GDPR-asetuksen noudattamiseksi.

Integrointi

InstantWatch CDD voidaan helposti integroida yrityksen omaan asiakasportaaliin REST API:n avulla.

Valvonnan varmistus- ja tarkastusmahdollisuudet

InstantWatchissa on tuki valvontatoimintojen käytölle sen varmistamiseen, että järjestelmä tekee, mitä sen odotetaankin tekevän. Kaikki määritykset dokumentoidaan järjestelmän sisällä, ja voit helposti katsoa vanhoja määrityksiä ja kommentteja siitä, miksi ne on määritetty juuri niin, sekä tutkia tiettynä aikana tehtyjen muutosten tulosta. Järjestelmä sisältää kattavan tarkastuslokin, joka on täysin jäljitettävissä, ja käyttäjät, joilla on riittävät oikeudet, voivat jäljittää minkä tahansa tiettyyn aikaan tehdyn muutoksen.

Miten pääsen alkuun?

InstantWatch CDD voidaan tarjota Trapetsin ylläpitämänä Internet-palveluna. Se on nopein tapa päästä alkuun. Järjestelmä ja Trapets huolehtivat yksityisyydestä ja tietoturvasta. Vaihtoehtoisesti InstantWatch voidaan toimittaa asiakkaalle, joka huolehtii itse sen ylläpidosta. Toimitusprojekti on nopea ja tehokas, ja asiakkaan palvelu voi olla toiminnassa muutaman viikon sisällä. Lisätietoja ja hinnat saat ottamalla yhteyttä Trapetsiin.

Varaa esittely nyt