InstantWatch KYC Screening

KYC eli ”know your customer” (tunne asiakkaasi) on nopea ja helppokäyttöinen Internet-palvelu asiakkaiden seulontaan sanktio-, OFAC- ja PEP-listojen mukaan.

Tietoja palvelusta

”Tunne asiakkaasi” (KYC) on tärkeä osa EU:n neljättä ja viidettä rahanpesudirektiiviä. Pankkien, rahoitusyhtiöiden ja -laitosten on seulottava asiakkaansa EU:n/YK:n sanktiolistojen mukaan ja seurattava myös sitä, onko asiakas poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP) tai luokitellaanko hänet sukulaiseksi tai läheiseksi avustajaksi (RCA).

InstantWatch KYC Screening -palvelu tekee seulonnasta helppoa ja kohtuuhintaista sekä pienille että suurille yrityksille.

Jos yritys haluaa seuloa asiakkaansa myös Yhdysvaltojen OFAC/SDN-listojen mukaan, KYC Screening -palvelu mahdollistaa tietyissä tilanteissa myös sen.

Lataukset

Tuotesivu Available Lists AMLD e-book

Ominaisuudet

Milloin asiakkaat seulottaisiin sanktiolistojen mukaan?

Mahdollinen tuleva asiakas tulee seuloa uuden asiakkaan perustamisprosessin aikana. Lisäksi kaikki asiakkaat tulee seuloa säännöllisesti, mieluiten päivittäin.

Milloin asiakkaat tulisi seuloa PEP-listan mukaan?

Niin sanottujen PEP-asiakkaiden kohdalla vaaditaan tehostettu due diligence -prosessi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen osalta. InstantWatch KYC screening -palvelun avulla on helppo selvittää, onko asiakas PEP tai RCA.

Miten turvallisuus ja tietoturva huomioidaan?

InstantWatch KYC -palvelu rakennettiin alusta alkaen turvallisuus painopisteenä. Tiedonsiirto palveluun ja palvelusta salataan automaattisesti SSL/https-tekniikalla.

Mikä on seuraava vaihe, kun käytössä ovat KYC-palvelun rutiinit?

Asiakkaan tunteminen ja seulominen vertaamalla erilaisiin sanktiolistoihin on erittäin tärkeä osa rahanpesun valvontaa koskevaa direktiiviä. Seuraava vaihe on automaattisen, riskeihin perustuvan lähestymistavan omaksuminen ja asiakkaan tapahtumien seuraaminen. Trapetsilla on automaattinen Internet-palvelu, jolla tämäkin onnistuu: InstantWatch AML.

InstantWatch KYC Screening – Internet-palvelu

Yksittäinen asiakas voidaan seuloa InstantWatch KYC Screening -palvelun avulla esimerkiksi asiakkaan hyväksyntäprosessin aikana. On myös mahdollista lähettää suuren määrän asiakkaita sisältävä tiedosto InstantWatch KYC -palveluun seulottavaksi yhtenä eränä.

Sen voi tehdä kahdella eri tavalla:

1. InstantWatch KYC Screening -palvelu suoraan Internetin välityksellä
Voit kirjautua verkkokäyttöliittymään tavallisella selaimella ja suorittaa yksittäisen asiakkaan tai useista asiakkaista koostuvan tiedoston seulonnan.

2. InstantWatch KYC Screening integroituna suoraan muihin sovelluksiin
Muita ohjelmia ja järjestelmiä on helppo liittää InstantWatch KYC Screening -palveluun. Sekin tapahtuu Internetin välityksellä niin sanotun verkkopalvelukäyttöliittymän avulla. Asiakkaiden KYC-seulonnat voidaan tehdä suoraan asiakkaan omasta hallintaohjelmistosta, ja voit asettaa järjestelmän seulomaan kaikki asiakkaat automaattisesti esimerkiksi joka yö.

Instantwatchmarket

InstantWatch KYC Screening -palvelu tekee tällaisista seulonnoista helppoja ja kohtuuhintaisia myös pienyrityksille.

Miten pääsen alkuun?

Päästäksesi käyttämään palvelua tarvitset sopimuksen Trapets AB:n kanssa. Muutaman päivän sisällä saat kirjautumistunnuksesi, ja palvelu on käytössäsi. Trapets tarjoaa myös määrityksiä ja tukea. Lisätietoja ja hinnat saat ottamalla yhteyttä Trapetsiin.

VARAA ESITTELY NYT