InstantWatch Market

InstantWatch on johtava, riippumaton eurooppalainen alusta arvopapereiden valvontaan. Järjestelmä tarjoaa sisäpiirikauppojen ja markkinoiden manipuloinnin tunnistamista MiFID II -direktiiviä / MiFIR-asetusta ja markkinoiden väärinkäyttöä koskevaa asetusta tukien.

Tietoja järjestelmästä

InstantWatch Market on vahva alusta automaattiseen valvontaan ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen. Se on jo nyt Pohjois-Euroopan markkinajohtaja. InstantWatch Market analysoi rahoitusalan tapahtumia, kuten kauppoja, tilauksia ja uutisia eri lähteistä reaaliajassa ja antaa sitten hälytyksiä määritettävän säännöstön mukaan.

MiFID2/MiFIR-muutokset

InstantWatch-alusta sisältää erilaisia toimintoja, joilla varmistetaan MiFID II -direktiivin ja MiFIR-asetuksen noudattaminen.

Paras toteutus yrityksille ja kauppapaikoille

Toteutuksen laadun ja erilaisten pyynnöstä tehtävien raporttien sekä vuosi-/osavuosiraporttien seuranta 5 parhaan toteutuspaikan ja toteutuksen laadun selvittämiseksi.

Algoritmisen kaupankäynnin reaaliaikainen seuranta

Sekavan kaupankäynnin ja markkinoiden väärinkäytön seuranta reaaliaikaisten hälytysten avulla. Markkinatakaajina toimiville yrityksille suunnattu toiminto, jolla seurataan, että ne tarjoavat likviditeettiä kulloisenkin kauppapaikan kanssa sovitun mukaisesti.

Kaupankäynnin uudistaminen

Tietojen kerääminen ja säilyttäminen MiFID II -direktiivin / MiFIR-asetuksen mukaisessa muodossa, tarjouspyyntöjen käsittely ja mahdollisuus integroitua chat-keskusteluihin ja äänentallennusjärjestelmiin.

Sisäisen toteuttajan määrittäminen

Toiminto, jonka avulla määritetään, katsotaanko yrityksesi sisäiseksi toteuttajaksi, vertaamalla kaupankäyntiä ESMA:n virallisiin kaupankäyntitilastoihin.

Lataukset

Tuotesivu White Paper MAR White Paper MIFID 2 & MIFIR

Ominaisuudet

Mihin markkinoiden valvontajärjestelmiä tarvitaan?

Lainsäätäjät ja rahoitusalan valvontaviranomaiset keskittyvät yhä enemmän rahoitusmarkkinoiden sääntelyyn. Painopisteenä on ollut riskien minimointi sekä sisäpiirikauppojen ja markkinoiden väärinkäytön estäminen. Pörssien, monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien, pankkien ja meklariyritysten on noudatettava lakeja ja säädöksiä ja minimoitava kaikki niihin liittyvät riskit. ESMA:n ohjeet tulivat voimaan toukokuussa 2012, ja niissä määrätään, että kaikilla näillä toimijoilla on oltava käytössä tehokkaat valvontajärjestelmät.

Miten hälytyksiä käsitellään?

Järjestelmä antaa hälytyksen, kun hälytyksen laukaisevan tekijän ennalta määritetty skenaario toteutuu. Yksittäinen tai useampi hälytys käsitellään tapauksena, joka on tutkittava ja dokumentoitava ja joskus myös raportoitava. InstantWatch Market sisältää tehokkaita työkaluja käyttäjän avustamiseen tässä prosessissa.

Instrumenttien seuranta antaa välittömästi selkeän kuvan tapahtuneesta. Se näyttää instrumentin todellisen kehityksen valittuna aikana. Instrumenttia voidaan verrata indeksiin tai toiseen instrumenttiin.

Tilausten toisto-ohjelma voi toistaa jokaisen markkinoiden tilaustapahtuman yhden tai useamman kerran. Sen avulla on mahdollista analysoida tilausta edeltäviä tilanteita sekä ”parasta toteutusta”.

Tehokas mutta silti käyttäjäystävällinen

Vaikka järjestelmä on äärimmäisen vahva ja tekee hyvin monimutkaisia kaava-analyysejä, se on silti hyvin käyttäjäystävällinen, helposti opittava ja helppokäyttöinen. Monimutkaiset toiminnot ovat piilossa ”kulissien takana”.

Miten InstantWatch Market löytää epäillyn sisäpiirikaupan ja markkinoiden väärinkäytön?

Järjestelmän automaattinen tarkkailumoduuli tekee edistyneen kaava-analyysin jokaisesta tapahtumasta. InstantWatch Market sisältää kaikki pörssien ja meklariyritysten tarvitsemat hälytystyypit Mifid-direktiivissä sekä markkinointi-, mainonta- ja muotoilualan ja ESMA:n ohjeissa määritettyjen skenaarioiden – sekä muiden lakien/asetusten mukaisesti. Käyttäjä voi määrittää hälytyksen laukaisevia tekijöitä ja asettaa kynnysarvot reaaliajassa.

Pystyykö se käsittelemään HFT:n (huippunopean tietokoneistetun kaupan) suuret tapahtumamäärät?

InstantWatch on yksi maailman tehokkaimmista tapahtumien käsittelyjärjestelmistä. Joka päivä InstantWatchissa suoritetaan asiakkaillemme yli 20 miljardia kaava-analyysiä miljardille tapahtumalle. Järjestelmä käsittelee 100 000 tapahtumaa sekunnissa reaaliajassa normaalilla palvelimella ja tekee yli 2 miljoonaa hälytyksen laukaisutarkistusta sekunnissa. Se on kuitenkin vielä skaalattavissa.

Voiko se tarkkailla instrumentilla useissa pörsseissä samanaikaisesti käytävää kauppaa?

Kyllä, InstantWatch Market on kehitetty käsittelemään pirstaloitua kaupankäyntiä instrumentilla useilla eri markkinoilla.

Miksi InstantWatch Market?

InstantWatch Market on ollut markkinoilla vuodesta 2005. Se on huolellisesti testattu ja laajalti johtavien pörssien, monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien, pankkien ja meklariyritysten käytössä. Sen toimintoja kehitetään jatkuvasti paremmiksi ja mukautetaan uusiin määräyksiin ja uusiin kaavoihin.

Instantwatchmarket

Joka päivä InstantWatchissa suoritetaan asiakkaillemme yli 60 miljardia kaava-analyysiä 3 miljardille tapahtumalle.

Miten pääsen alkuun?

IVaraa esittely nyt