Real Time Risk

InstantWatch Real Time Risk

Tietoja InstantWatch Real Time Risk -palvelusta

InstantWatch Real Time Risk on nopea ja helppokäyttöinen Internet-palvelu (REST API) asiakkaiden ja tilien rahanpesu-/petosriskin laskentaan reaaliajassa. Tämä mahdollistaa asiakkaan pysäyttämisen tai viivästyttämisen perustamisprosessin aikana.

Lataukset

Tuotesivu
Please enter your email below to get access to the file: .

Real Time Risk

InstantWatch Real Time Risk -palvelua käytetään riskiarvojen asiakas- ja/tai tilitason luomiseen reaaliajassa. Palvelua voidaan käyttää riskien arviointiin asiakkaiden ja tilien perustamisen yhteydessä.

Jos katsotaan, että asiakkaaseen liittyy suuri riski, tehostettu due diligence -tarkastus voi olla tarpeen, samoin kuin perustamispäätöksen lykkääminen. Riskiarvo, joka ratkaisee, mitä toimia asiakasjärjestelmässä määritetään.

Näin saadut riskiarvot perustuvat InstantWatch AML:n edistyneeseen konfiguroituun riskilaskentamalliin. Riskilaskentamalli koostuu joukosta riskiin vaikuttavia tekijöitä, jotka määritetään tietyillä tavoilla riskiarvon määrittämiseksi jokaiselle asiakkaalle ja tilille. Jos asiakas on yritysasiakas, voidaan näyttää/määrittää siihen liittyvien osapuolten, kuten tosiasiallisten edunsaajien, suurin riski.

Integrointi

Ulkoisia järjestelmiä voidaan helposti integroida InstantWatch Real Time Risk -palveluun REST API -rajapinnan avulla. Ennen yhteydenottoa Real Time Risk -palveluun ulkoinen järjestelmä ottaa yleensä ensin reaaliajassa yhteyttä InstantWatch KYC Screening -palveluun tosiasiallisten edunsaajien ja yritysasiakkaiden edustajien löytämiseksi sekä organisaatioiden ja henkilöiden seulomiseksi sanktio-, PEP- ja haitallisen median listojen avulla käyttäen InstantWatch KYC Screening -palvelun yhdistämismoduulia.

InstantWatch Real Time Risk -palvelu on integroitu InstantWatch AML:ään, joka on edellytys Real Time Risk -palvelun käytölle. Real Time Risk -palvelu käyttää riskien laskentaan InstantWatch AML:n riskimoduulia ja hälytysmoduulia.

InstantWatch CDD -moduuli on integroitu InstantWatch Real Time Risk -palveluun.

Palveluun syötettävät tiedot

Real Time Risk -palveluun syötettäviä tietoja voivat olla asiakkaan (yrityksen tai yksityishenkilön) ja tähän liittyvien henkilöiden (yritysten tai yksityishenkilöiden) henkilöllisyys ja omaisuus, suhteet ja tilit.

Palvelusta saatavat tiedot

Real Time Risk -palvelu vastaa ilmoittamalla henkilöllisyydet ja niihin liittyvät riskiluokitukset.

Turvallisuus

Verkkoyhteydet InstantWatchiin muodostetaan salatuilla yhteyksillä, jotta luvattomat henkilöt eivät pääse käsiksi mihinkään lähetettäviin tietoihin. Palvelua voi käyttää vain ennalta määritetyistä IP-osoitteista. Palveluun ei tallenneta henkilötietoja, ellei palvelua käyttävä yritys vaadi kirjautumista. Trapets on sertifioitu standardin ISO/IEC 27001 mukaisesti.

Miten pääsen alkuun?

InstantWatch Real Time Risk voidaan tarjota Trapetsin ylläpitämänä Internet-palveluna. Se on nopein
tapa päästä alkuun. Järjestelmä ja Trapets huolehtivat yksityisyydestä ja tietoturvasta. Vaihtoehtoisesti InstantWatch voidaan toimittaa asiakkaalle, joka huolehtii itse sen ylläpidosta. Toimitusprojekti on nopea ja tehokas, ja asiakkaan palvelu voi olla toiminnassa muutaman viikon sisällä. Lisätietoja ja hinnat saat ottamalla yhteyttä meihin

Varaa esittely nyt