InstantWatch AML

InstantWatch AML tilbyr automatisert overvåking for å oppdage hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Plattformen er svært brukervennlig og støtter det tredje og fjerde hvitvaskingsdirektivet.

Om InstantWatch AML

InstantWatch AML-modulen er en plattform for automatisk overvåking og overholdelse. Systemet analyserer en strøm av transaksjoner i sanntid og advarer i samsvar med et konfigurerbart regelverk. AML-modulen gir automatisk overvåking mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.

Downloads

Produktbrosjyre White Paper EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv

Oops! We could not locate your form.

Funksjoner

Hvorfor et system for AML-overvåking?

Hvitvasking og finansiering av terrorisme er et alvorlig problem som banker og andre finansinstitusjoner stadig blir utsatt for. Det er viktig for disse bedriftene å overholde gjeldende regelverk for å minimere risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.

Hvordan bruker systemet en risikobasert tilnærming?

InstantWatch AML utfører en risikoberegning av kunder, kontoer/innskudd og transaksjoner. Dette gjøres på grunnlag av en rekke faktorer som nasjonalitet, skatteland, kontotype og transaksjonstype. Deretter deler systemet kunder inn i risikogrupper.

Hvordan finner InstantWatch AML mistenkelige transaksjoner og mønstre?

Systemets automatiske overvåkingsmodul utfører en avansert mønsteranalyse av hver transaksjon basert på forskjellige scenarier. Systemets scenarier er blant annet basert på de som finnes i EUs direktiv, forskrifter, ulike metoder og trender, samt andre bransjespesifikke scenarier. Hvis et mønster gjenkjennes, vil det bli utstedt en alarm.

Håndterer InstantWatch AML KYC, Know Your Customer?

InstantWatch AML er integrert med InstantWatch KYC Screening, en rask og brukervennlig tjeneste for å screene kunder mot PEP- og sanksjonslister. Kunder kontrolleres automatisk mot PEP- og sanksjonslister, delvis ved kunderegistrering og delvis løpende. Det finnes også muligheter for å foreta kontroller mot Ofac/SDN. InstantWatch AML håndterer også KYC-spørsmål og svar, noe som gjør det enkelt og raskt å etterforske en utstedt alarm.

Enkel saksbehandling og dokumentering

Systemet utsteder en alarm når et forhåndsdefinert scenario er oppfylt. InstantWatch AML tilbyr kraftig støtte for å håndtere en eller flere alarmer som må undersøkes, dokumenteres og noen ganger rapporteres.

Kan InstantWatch AML håndtere et stort antall kontoer og transaksjoner?

InstantWatch er et av de kraftigste systemene for transaksjonsstyring i verden. Hver dag gjennomføres det over 10 milliarder mønsteranalyser på over 500 milliarder transaksjoner for InstantWatch-kundene våre. Systemet administrerer 100 000 transaksjoner per sekund på en standard server.

Kraftig og brukervennlig

Systemet er ekstremt kraftig og utfører komplekse mønsteranalyser. Det er også veldig brukervennlig og lett å lære seg å bruke. Den komplekse funksjonaliteten er skjult “bak kulissene”.

Hvorfor bruke InstantWatch AML?

InstantWatch AML har vært på markedet siden 2005. Det er godt utprøvd og brukes av mange store banker og andre finansinstitusjoner. Systemets funksjonalitet oppdateres og forbedres kontinuerlig for å imøtekomme nye regler og kundeforespørsler.

Hver dag gjennomføres det mer enn 60 milliarder mønsteranalyser på 3 milliarder transaksjoner for InstantWatch-kundene våre.

Hvordan kommer jeg i gang?

InstantWatch AML tilbys som en internettjeneste som hostes av Trapets, og dette er den raskeste måten å komme i gang på. All sikkerheten håndteres av Trapets. InstantWatch kan alternativt leveres og hostes av kunden. Leveringen er raskt og effektivt og kunden kan være i drift om noen uker. Ta kontakt med Trapets for mer informasjon og priser.

Bestill EN DEMO