InstantWatch KYC Screening

InstantWatch KYC Screening er en rask og brukervennlig internettjeneste for å kontrollere kunder mot PEP- og sanksjonslister

Om tjensten

”Know Your Customer”, KYC eller «Kjenn din kunde» på norsk, er en viktig del av norske forskrifter og EUs tredje og fjerde hvitvaskingsdirektiv for å bekjempe hvitvasking og finansiering av terrorisme. Banker, finansselskaper og -institusjoner er pålagt å screene kundene sine mot blant annet EUs og FNs sanksjonslister. Det skal også sjekkes om en kunde er en politisk eksponert person (PEP). Bestemmelsene rundt PEP gjelder også utsatte personers familiemedlemmer og kjente ansatte.

InstantWatch KYC Screening-tjenesten gjør det enkelt å utføre disse kontrollene til en rimelig pris, selv for mindre bedrifter.

Hvis et selskap ønsker å kontrollere kundene sine mot den amerikanske Ofac/SDN-listen, kan KYC-tjenesten tilby dette på visse betingelser.

Downloads

Produktbrosjyre White Paper EUs Fjerde Hvitvaskningsdirektiv

Oops! We could not locate your form.

Egenskaper

Når skal kundene kontrolleres mot sanksjonslistene?

En kunde må kontrolleres når den prosesseres som en ny kunde. I tillegg må alle kunder kontrolleres jevnlig, for eksempel daglig.

Kan tjenesten tilby nøyaktig PEP-kontroll av nordiske kunder?

I følge regelverket bør såkalte PEP-kunder kontrolleres strengere for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. KYC-tjenesten gir praktisk talt nøyaktig PEP-screening av nordiske statsborgere samt utenlandske statsborgere bosatt i Norden.

Lær mer om Trapets KYC-screening og PEP Edge

Hvordan håndteres sikkerheten og personvern?

InstantWatch KYC Screening har fokus på sikkerhet. Trafikken til og fra tjenesten blir automatisk kryptert via SSL/https.

Hva er neste steg når KYC Screening-rutinene er på plass?

Å kjenne sin kunde og kontrollere kunden mot ulike sanksjonslister er en svært viktig del av hvitvaskingsloven. Det neste steget er å innføre en risikobasert tilnærming og å overvåke kundens transaksjoner. Trapets tilbyr en automatisk internett-basert tjeneste for å håndtere dette også, InstantWatch AML.

InstantWatch KYC Screening – en internettbasert tjeneste

På InstantWatch KYC Screening kan du kontrollere én enkelt kunde, f.eks. i prosessen som gjøres for nye kunder. Du kan også sende inn en fil med et stort antall kunder til KYC-tjenesten, som deretter kontrolleres i én enkelt omgang, dette kalles også for en batch.

Dette kan gjøres på to forskjellige måter:

1. KYC Screening direkte over internett
Du kan logge inn på webgrensesnittet med en vanlig nettleser og utføre kontrollene dine av en individuell kunde, eller av en hel kundebatch.

2. KYC Screening integrert direkte i andre programmer
Det er også mulig å koble andre programmer og systemer til KYC-tjenesten. Dette gjøres over et såkalt webservice-grensesnitt. Du kan da KYC-styre kunder direkte fra dine egne kundehåndteringsprogrammer og la systemet kontrollere alle kundene automatisk, for eksempel hver natt.

InstantWatch KYC Screening-tjenesten gjør det enkelt å utføre slik screening til en rimelig pris, selv for mindre bedrifter

Hvordan kommer du i gang?

Du må inngå en avtale med Trapets AB om å bruke tjenesten. Innen et par dager vil du få tilsendt innloggingsopplysninger og da er du allerede i gang. Trapets tilbyr spesifikasjoner og kundestøtte. Kontakt Trapets for mer informasjon og priser!

Bestill EN DEMO