InstantWatch Market

InstantWatch Market er en ledende, uavhengig europeisk plattform for overvåkning av verdipapirhandel. Systemet registrerer insidehandel og markedsmanipulering og støtter Mifid-, MAD- og ESMA-retningslinjene.

Om InstantWatch Market

InstantWatch Market er en meget kraftig plattform for automatisk overvåking og overholdelse. Den er markedslederen i Nord-Europa. InstantWatch Market analyserer strømmen av finansielle transaksjoner som ordre, lukkinger og nyheter fra børser og markedsplasser i sanntid og utsteder advarsler i samsvar med et konfigurerbart regelverk.

Downloads

Produktbrosjyre

Oops! We could not locate your form.

Egenskaper

Hvorfor et markedsovervåkingssystem?

Lovgivere og finansielle inspeksjoner fokuserer i økende grad på å regulere finansmarkedene. Fokuset har blitt lagt på å minimere risiko og hindre insidehandel og markedsmanipulering. Børser, MTF, banker og fondskommisjonærer må overholde lover og forskrifter og minimere alle involverte risikoer. ESMA-retningslinjene trådde i kraft i mai 2012 og fastsetter at alle de ovennevnte aktørene må ha effektive overvåkingssystemer.

Hvordan håndteres alarmer?

InstantWatch Market utsteder en alarm når det oppstår et forhåndsdefinert scenario under en overvåking.

Én eller flere alarmer kan håndteres som en hendelse som blir etterforsket, dokumentert og muligens rapportert. IW Market gir brukeren tilgang til en mengde verktøy for å lette denne prosessen.

Instrumentskjermen gir umiddelbart en klar oversikt over hvordan handelen har utviklet seg i instrumentet for en gitt tid, med muligheten til å sammenligne utviklingen mot en indeks eller et annet instrument.

Ordreavspilleren har muligheten til å gjenskape en ordrebok på et gitt tidspunkt eller en spille av en historisk begivenhet hendelse for hendelse, noe som gjør det mulig for brukeren å analysere bestillingen i detalj, samt å evaluere «best-ex»

InstantWatch Market er både kraftig og brukervennlig

Systemet er ekstremt kraftig og utfører komplekse mønsteranalyser og er svært brukervennlig og enkel å lære og bruke. Den komplekse funksjonaliteten er skjult «under panseret».

Hvordan finner InstantWatch Market mistenkelig insidehandel og markedsmanipulering?

Systemets automatiske overvåkingsmodul utfører en avansert mønsteranalyse av hver transaksjon. InstantWatch Market inneholder alle typer advarsler som børser og fondskommissærer kan trenge i samsvar med de angitte scenariene i Mifid-, MAD-, MAR- og ESMA-retningslinjene – samt andre lover/forskrifter. Brukeren kan konfigurere alarmutløsere og angi grenseverdier i sanntid.

Kan Instant Watch håndtere store transaksjonsvolumer fra High Frequency Trading (HFT)?

InstantWatch er et av de kraftigste systemene for transaksjonsstyring i verden. Hver dag utfører IW Market over 20 milliarder mønsteranalyser på en milliard transaksjoner. IW-markedet kan håndtere 100 000 transaksjoner per sekund på en standard server, noe som gir mer enn 2 millioner alarmanalyser per sekund. Likevel er IW Market fullt skalerbart ved behov.

Kan det overvåke «cross-market» og «cross-instrument»?

Ja, InstantWatch Market er utformet for å håndtere fragmentert handel på flere markeder og for å overvåke instrumenter som er knyttet til hverandre.

Hvorfor InstantWatch Market?

InstantWatch Market har vært på markedet siden 2005. Det er et velprøvd system som brukes av mange store banker, børser og andre finansinstitusjoner. Systemets funksjonalitet oppdateres og forbedres kontinuerlig for å imøtekomme nye regler og ønsker fra kunder.

Hver dag gjennomfører mer enn 60 milliarder mønsteranalyser på 3 milliarder transaksjoner for våre kunder i InstantWatch

Hvordan kommer du i gang?

InstantWatch Market tilbys som en internettjeneste som hostes av Trapets, vilket er den raskeste måten å komme i gang. All sikkerhet håndteres av Trapets. InstantWatch kan alternativt leveres og hostes av kunden. Leveringsprosjektet er raskt og effektivt, og kunden kan være i drift om noen uker. Ta kontakt med Trapets for mer informasjon og priser!