Financial Crime Surveillance

Den enkleste måten å bli kompatibel på

Hvorfor outsource markedsovervåkingen?

Både verdipapirhandelen og AML blir stadig mer kompleks med et stadig økende utvalg av finansielle instrumenter. Markedsstrukturen har også blitt stadig mer og mer komplisert, og transaksjonsvolumet har skutt i været.

Samtidig finnes det en rekke eksisterende og kommende regler og retningslinjer for automatisert handel og økende krav til institusjoner for å overvåke og kontrollere handelen deres for å oppdage og rapportere mistenkelige transaksjoner. Det kreves helt enkelt mer og mer for å være helt «kompatibel».

Effektiv overvåking har blitt et område for eksperter med tilgang til avanserte overvåkingssystemer og heldekkende markedsdata.

Trapets forenkler hverdagen ved å tilby profesjonelle, trygge og rimelige outsourcede AML-overvåking og markedsovervåking. Det er raskt og enkelt å komme i gang med Trapets tjenester.

Downloads

Produktbrosjyre White Paper MAR White paper MIFID 2 & MIFIR

Funksjoner

En helt outsourcet tjeneste

FCS er en outsourcet tjeneste der et team av eksperter på Trapets utfører overvåking, etterforskning, dokumentasjon og rapportering av mistenkelige transaksjoner. Tjenesten inkluderer også overvåkningssystemet InstantWatch Market og InstantWatch AML.

Hvem utfører tjenestene?

Trapets sine overvåkere er personer med lang erfaring fra reguleringsmyndigheter og markedsplasser. De er eksperter i verdipapirhandelsindustrien, AML regler og også i handelen selv. Dette sikrer at bedriften din alltid holdes oppdatert på hva som skjer på området, både i dag og i fremtiden.

Instantwatchmarket

Hver dag gjennomføres det mer enn 60 milliarder mønsteranalyser på 3 milliarder transaksjoner for InstantWatch-kundene våre.

How do I get started?

Please contact Trapets for more information and pricing!

CONTACT US