Nøyaktig PEP-screening

«Nøyaktig PEP-screening» – et must for automatiserte prosesser for nye kunder

KYC Screening PEP

Trapets, som en del av KYC Screening har to PEP-lister som banker og finansselskaper kan kontrollere kundene sine mot. Delvis PEP Edge, som er en redaksjonelt opprettet liste for nøyaktig PEP-screening, og delvis PEP AC som er en automatisk innsamlet liste som inneholder globale PEP-poster.

I dag bruker mer enn 150 skandinaviske banker og finansselskaper Trapets’ PEP-lister for å kontrollere sluttkundene sine. Daglig utfører Trapets over 13 millioner PEP- og sanksjonskontroller på vegne av våre kunder.

Downloads

Produktbrosjyre

KS-PEP Edge, en dedikert PEP-liste «Nøyaktig screening av nordiske kunder»

Målet med KS-PEP Edge har vært å inkludere, så langt som mulig, personnummer og/eller fødselsdatoer for alle PEP- og RCA-borgere og/eller innbyggere i Norden. Trapets har for øyeblikket 100% dekning på kjente PEP og RCA med deres personnummer og/eller fødselsdatoer i Sverige. I tillegg har vi veldig god dekning over fødselsdatoene til kjente PEP og RCA i Norge, Danmark, Finland og Island.

Formålet med å inkludere personnummer og/eller fødselsdato er å tilby kundene en mulighet for «nøyaktig screening» av kunderegisteret sitt. Ved å inkludere personnummer og/eller fødselsdatoer når man kontrollerer sluttkundene sine mot PEP Edge, reduseres risikoen for falske treff. Et falskt treff refererer til et treff som ble generert på feil grunnlag. Hvis en screening genererer ett eller flere treff under en kontroll mot PEP Edge, kan du i stor grad sørge for at kunden er en PEP eller RCA. Det vil være et «nøyaktig treff» ved å inkludere fødselsopplysninger ved søk.

KS-PEP Edge inneholder bare PEP og RCA som er inkludert i EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. De fleste andre PEP-lister inneholder feilaktige personer som ikke bør inkluderes, for eksempel lokale politikere, som genererer falske treff og dermed ytterligere etterforskningsarbeid.

Trapets’ redaksjon oppdaterer KS-PEP Edge daglig og justerer databasen for å sikre at innholdet er oppdatert. Avdelingen har spesialisert seg på å samle inn informasjon om PEP og RCA som bor i Norden, med fokus på Sverige, Norge Finland og Danmark.

KS-PEP AC Global, en global, automatisk innsamlet PEP-liste

KS-PEP AC er en automatisk innsamlet liste som inneholder mer enn 70  000 globale poster. Kvaliteten på dekningen er ikke like god som den redaksjonelle listen, men det er et godt supplement for kontroll av ikke-nordiske kunder.

Fordeler

Ved å inkludere personnummer og/eller fødselsdato når du kontrollerer kundebasen din mot PEP Edge, kan Trapets’ kunder være helt sikre på at de matchende treffene er riktige. Ved å søke mot PEP Edge kan kundene våre unngå falske treff, og dermed forenkle prosessen for nye kunder og unødvendig etterforskningsarbeid.

Politisk eksponerte personer, familiemedlemmer og nære medarbeidere

En politisk utsatt person (PEP) er en person som har eller har hatt viktige offentlige funksjoner i en stat eller i en internasjonal organisasjon. Viktige offentlige funksjoner omfatter statshode, parlamentarikere, statsminister og andre ministre i statsdepartementet, dommere i Høyesterett, Riksrevisjonen, Riksbankens styre, ambassadører, øverste ledere (generalsekretær, generalløytnant, general, admiral, viseadmiral og kontreadmiral), administrerende direktør eller styremedlem i statseide selskaper eller en person med ansvar for en internasjonal organisasjon (styremedlemmer, generalsekretær, etc.).

En PEP vurderes av sin posisjon og dens innflytelse til å holde en stilling som i seg selv kan utgjøre en risiko for utnyttelse for blant annet korrupsjon eller andre former for lovbrudd.

Banken må også vite hvilke kunder som er familiemedlemmer og kjente medarbeidere til en PEP. Familiemedlemmer refereres til som ektefelle, registrert partner, samboer, barn og deres ektefelle / registrerte partnere eller samboere, samt foreldre. Kjente medarbeidere betyr en person som, i likhet med en PEP, eier eller på annen måte har kontrollerende innflytelse over et selskap, og delvis en person som har eller har vært i nær kontakt med en PEP, det trenger ikke å være et forretningsforhold, og delvis en person som alene eier eller har innflytelse over et selskap som faktisk har blitt dannet til fordel for en PEP.

How do I get started?

You need an agreement with Trapets AB to be able to use the service. Within a few days you receive your login details and are up and running. Trapets also provides specifications and support. Contact Trapets for more information and pricing!

BOOK A DEMO NOW