Om oss

Trapets er et europeisk ekspertfirma med over 17 års erfaring med å tilby banebrytende tjenester og systemer til den globale finansnæringen for overholdelse og tilsyn med finansielle transaksjoner, først og fremst for å oppdage mistenkelig hvitvasking og markedsmisbruk i verdipapirhandler.

Trapets er et ekspertfirma som spesialiserer seg på automatiserte overvåkings- og compliance-systemer og tjenester for den globale finansnæringen. Selskapet tilbyr omfattende løsninger, fra systemer og støtte til ekspertrådgivning og utdanning. Trapets er markedsleder i Nordeuropa innen handel med verdipapirhandel og hvitvasking av penger og terrorisme (AML/CTF).

Trapets’ proprietære overvåkingssystem «InstantWatch» er et av de mest moderne, kraftige og brukervennlige systemene i verden for automatisk transaksjonsovervåking. Den analyserer en transaksjonsstrøm, for eksempel aksjemarkedslukning, ordre- og prisendringer samt advarsler i henhold til et konfigurerbart regelverk.

Trapets i tall

0

Milliarder mønsteranalyser per dag

0

Milliarder av transaksjoner per dag

0

Børs-/markedskunder

0

Brokerage firm Market -kunder

0

Finansinspeksjoner som er InstantWatch Market-kunder

0

Outsourcede Trade Surveillance-kunder

0

InstantWatch AML-kunder

0

InstantWatch KYC -kunder

Vår plattform

Trapets har utviklet InstantWatch-plattformen, som er et av de mest moderne, kraftige og brukervennlige systemene i verden for automatisk transaksjonsovervåking. Den analyserer en transaksjonsstrøm, for eksempel en aksjemarkedslukning, ordre- og prisendringer samt advarsler i henhold til et konfigurerbart regelverk.

Dedikerte

Trapets er dedikerte til markeds- og AML-overvåking, KYC-screening og -compliance. Vi har solid erfaring i å håndtere store mengder transaksjoner og data.