Styret i Trapets

Styret i Trapets

Gunnar_foto_SannaLivijnWexell_Beskuren3_300x300px

Gunnar Wexell

Styrets leder for Trapets, partner og grunnlegger av Trapets AB, grunnlegger av Extenda AB, M.Sc. fra Chalmers Tekniska Högskola

Danne_foto_SannaLivijnWexell_Beskuren3_300x300px

Dan Sjöholm

Administrerende direktør i Trapets, partner og grunnlegger av Trapets AB. B.Sc. fra Kungliga Tekniska Högskolan

Andreas_foto_SannaLivijnWexell_Beskuren3_300x300px

Andreas Werner

Utviklingsleder på Trapets, partner og grunnlegger av Trapets AB. B.Sc. fra Kungliga Tekniska Högskolan

Fredrik

Fredrik Thorstensson

Visedirektør og styremedlem i Tox AB. B.Sc. fra Kungliga Tekniska Högskolan,

Urban Stärner

CTO / teknisk direktør og partner hos Kameo, grunnlegger av Nordnet Bank, grunnlegger av Avanza Bank. M.Sc. fra Kungliga Tekniska Högskolan, Handelshögskolan i Stockholm