Tjenester

InstantWatch - en plattform for overvåking

InstantWatch er en plattform for automatisk overvåkning og overholdelse. Systemet analyserer en transaksjonsflyt i sanntid, det vil si transaksjoner og priser fra et aksjemarkedet eller derivatmarked eller betalinger, og advarer i henhold til et konfigurerbart regelsystem. Moduler basert på InstantWatch Trapets overvåkingsplattform InstantWatch er grunnleggende for følgende moduler:

Instantwatchmarket

InstantWatch Market

Overvåking av verdipapirhandel for påvisning av markedet og innsidehandel.

Les mer

outsourced_trading_surveillance

Outsourced Trading Surveillance

Beste måten å raskt og enkelt bli i samsvar med lover og forskrifter om markedsovervåking, for eksempel MAD, MAR II og ESMAs forskrifter.

Les mer

instantwatchaml

InstantWatch AML

Overvåking mot hvitvasking av penger / AML og terrorfinansiering / CTF.

Les mer

instantwatchkyc

InstantWatch KYC Screening

Screening av kunder mot sanksjons, terrorist- og PEP-lister i samsvar med lover og direktiver om hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.

Les mer

Instantwatchmarket

Annet

InstantWatch Fraud og InstantWatch Business Intelligence.

Les mer (EN)

Ikke sikker på hva du leter etter?

En av våre eksperter kan hjelpe deg.

KONTAKT OSS