Eiere og representanter

EUs femte AML-direktiv krever screening av bedriftskunders berettigede eiere. Dersom hvem som er berettigede eiere ikke er kjent, bør selskapets representanter kontrolleres.

InstantWatch KYC Screening og InstantWatch AML kan nå hente informasjon om berettigede eiere og representanter fra svenske og norske bedriftskunder, holde dem oppdatert og screene dem daglig mot sanksjoner og PEP-lister.

InstantWatch KYC Screening-tjenesten brukes allerede for å hente informasjon om eiere og representanter for svenske og norske bedrifter og organisasjoner. Listene i InstantWatch KYC Screening sparer mye arbeid for banker og finans-selskaper sammenlignet med å spørre bedriftskunder om berettigede eiere samt å verifisere svarene.

Downloads

Produktbrosjyre

Eiere og representanter for svenske og norske selskaper tilgjengelige hos Trapets

Noen korte fakta om listen over eiere og representanter:

  • Informasjon om alle juridiske eiere bak alle norske bolag, unoterte aksjeselskaper med omsetning > 10 millioner kroner eller en viss størrelse på egenkapital eller datterselskaper med betydelige minoritetsaksjonærer.
  • Informasjon av alle juridiske eiere bak alle norske unoterte aksjeselskaper
  • Alle representanter fra svenske og norske selskaper og foreninger.
  • Et komplett bilde av både styret og eierne, både ved onboarding og daglig.

InstantWatch KYC Screening – en internettbasert tjeneste

Screening av klienter kan gjøres på flere forskjellige måter. En potensiell klient kan screenes med nettlesergrensesnittet. Det er enkelt å integrere andre systemer i InstantWatch KYC Screening-nettlesergrensesnittet. KYC-screening av en klient kan utføres i sanntid, for eksempel med en automatisk onboarding-prosedyre og for betalingstjenester, eller for screening av hele kundebaser i en batch.

InstantWatch AML – henter eiere og representanter automatisk

Trapets’ fulle AML/CTF-tjeneste, InstantWatch AML, er integrert med KYC-tjenesten og screener automatisk kundebasen i én enkelt batch hver natt. Eiere og representanter hentes fra KYC-tjenesten og kan legges til kundedatabasen med spesielle kundetyper. Eiere og representanter vil derfor automatisk screenes mot sanksjoner og PEP-lister og eventuelle treff vil generere en alarm. Det er mulig å konfigurere screeningen slik at bare virkelige rettighetshavere blir hentet og screened mot PEP-og sanksjonslister.


Kommende registre av berettigede eiere og representanter

EUs fjerde AML-direktiv vedtar nye regler om krav til berettiget eierskap og krav til registrering med tanke på det endelige berettigede eierskapet. Dette betyr at lister over berettigede eiere vil opprettes i alle medlemslandene. Disse listene vil inneholde oppføringer om endelig berettigede eierandeler som rapportert av de obligerte partene i den aktuelle staten. Listene vil forhåpentlig bli tilgjengelige i 2018. Trapets’ KYC-tjeneste vil også inkludere disse listene når de blir tilgjengelige.

Bolag

Hver dag gjennomføres det mer enn 60 milliarder mønsteranalyser på 3 milliarder transaksjoner for InstantWatch-kundene våre.

Hvordan kommer jeg i gang?

InstantWatch AML tilbys som en internettjeneste som hostes av Trapets, og dette er den raskeste måten å komme i gang på. All sikkerheten håndteres av Trapets. InstantWatch kan alternativt leveres og hostes av kunden. Leveringen er raskt og effektivt og kunden kan være i drift om noen uker. Ta kontakt med Trapets for mer informasjon og priser.

Bestill EN DEMO