Financial Crime Surveillance

Det lättaste sättet att bli compliant

Om vår outsourcade övervakning

Trapets förenklar vardagen för våra klienter genom att erbjuda vår Financial Crime Surveillance service, FCS, som är professionell, säker och prisvärd. Det är också enkelt och går snabbt att komma igång med våra övervakningstjänster.

FCS finns tillgänglig för både InstantWatch Market och InstantWatch AML kunder.

Varför outsourca sin övervakning?

Med en ökad tillgång till finansiella instrument och produkter blir marknaden alltmer komplex. Marknadens struktur har även den blivit allt mer föränderlig och komplicerad och transaktionsvolymerna har skjutit i höjden.

Samtidigt ställer en uppsjö av befintliga och kommande regler och riktlinjer allt högre krav på finansiella institutioner att övervaka och kontrollera för att kunna upptäcka och rapportera misstänkta transaktioner. Det krävs helt enkelt mer och mer för att vara helt ”compliant”.

Effektiv marknads- och penningtvättsövervakning har kommit att bli ett område för experter med tillgång till avancerade övervakningssystem och fulltäckande marknadsdata.

Nerladdningar

FCS summary

Features

InstantWatch

InstantWatch är Trapets plattform för all vår övervakning och det är ett flexibelt övervakningssystem som täcker upp ett företag fullständiga behov för att möta de komplexa regelverk och utmaningar som finns. Designad speciellt för finansiella företags compalince grupp, InstantWatch-systemet identifierar automatiskt misstänkta beteenden som stödjs av en toppmodern analymotor.

Trapets FCS-team

Trapets övervakningsansvariga som utför tjänsten är experter med många års erfarenhet av just övervakning och compliance från relevanta myndigheter, handelsplatser och värdepappersföretag. De är experter på regelverk för säker värdepappershandel och direktiv inom penningtvätt, vilket garanterar att ditt företag är compliant, både idag och i framtiden.

Trapets FCS team tar en ledande roll kring övervakningen och arbetar aktivt för att hela tiden utveckla och förbättra er övervakningsmiljö. Regelbunden kontakt och rapporter säkerställer att de observationer vi gör är fördelaktiga för din organisation.

Kunder

Vår FCS service levereras idag till 15+ kunder runt om i Europa. Kunderna består av banker, värdepappersbolag och företag på köpsidan.

Instantwatchmarket

Varje dag utförs mer än 60 miljarder mönsteranalyser på 3 miljarder transaktioner i InstantWatch.

Hur kommer jag igång?

Vänligen kontakta Trapets för mer information.

Kontakta oss