Nyhetsrum

FATF godkänner svenskt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Under 15 månader har Financial Action Task Force (FATF) gjort en grundlig utredning av Sveriges kapacitet att bekämpa penningtvätt (AML) och finansiering av terrorism (CFT). FATF har analyserat hur landets myndigheter och finansiella institut arbetar med AML och CFT i enlighet med deras rekommendationer. Resultatet från granskningen finns i FATFs rapport som kom i slutet av april, 2017. Sverige får bra betyg och har effektiva åtgärder för hantering av AML och CFT.

Enligt rapporten har Sverige väl utvecklade internationella samarbeten och god insikt i de risker som är förknippade med penningtvätt och finansiering av terrorism. Svenska banker, finansiella institut och övriga aktörer följer i stor utsträckning FATFs rekommendationer. De är medvetna om sina skyldigheter och har god insikt i sina verksamheters risknivåer. Däremot finner man att det finns förbättringspotential för landets myndigheter och verksamhetsutövare att effektivt tillämpa ett riskbaserat förhållningssätt.

Några av Sveriges förbättringspunkter som presenterades av finansmarknadsminister Per Bolund är:

  1. Förbättra systemet för riktade finansiella sanktioner.
  2. Se över Finanspolisens IT-system. Mer fokus på strategisk analys.
  3. Koordinering mellan relevanta myndigheter behöver förbättras.
  4. Upprätta ett register över verkliga huvudmän.

Åtgärder för förbättringar är under framtagande. Exempelvis gällande punkt ett pågår utredning och betänkande kommer i slutet av året. För punkt två är åtgärden inköp av nytt IT system och att anställa personal inom strategisk analys. Gällande punkt tre sker samordning mellan myndigheter till följd av implementeringen av fjärde penningtvättsdirektivet. För punkt fyra finns det en plan för framtagandet av registret för verklig huvudman. Den nya penningtvättslagen omnämner också att ett sådant register ska upprättas. Myndigheten som fått ansvaret att upprätta det är Bolagsverket.

Vill ni veta mer?

För mer information om FATFs rapport och Sveriges utlåtande besök Regeringskansliets hemsida (http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/04/god-niva-pa-sveriges-system-for-bekampning-av-penningtvatt-och-finansiering-av-terrorism-enligt-fatf/).

Vill ni läsa mer om hur Sverige arbetar med att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism se här (http://www.regeringen.se/artiklar/2015/10/bekampning-av-penningtvatt-och-finansiering-av-terrorism/)

För er som vill veta mer om registret för verkliga huvudmän besök Bolagsverkets hemsida (http://www.bolagsverket.se/om/oss/fler/verklig-huvudman)

Vill ni veta mer om Trapets systemstöd, InstantWatch AML och InstantWatch KYC som bland annat används för ett riskbaserat förhållningsätt vid bekämpande av penningtvätt och finansiering av terrorism kontakta oss på sales@trapets.com