Nyhetsrum

goAML – FIPOs nya system för AML-rapportering, 13 januari & 1 mars

Bildresultat för goaml

Finanspolisen i Sverige, FIPO, ansvarar för all underrättelseverksamhet kring penningtvätt och finansiering av terrorism. För att bättre kunna utföra detta uppdrag ska FIPO nu byta IT-system vilket kommer att påverka alla företag som är rapporteringsskyldiga.

Från och med den 13 januari kan aktörer rapportera misstänk penningtvätt och finansiering av terrorism i det nya systemet, goAML. Den 1 mars kommer den gamla inrapporteringsportalen att stängas och goAML kommer vara den enda portalen för inrapportering av misstanke om dessa brott.

Målet med goAML, ett system som tillhandahålls av FN, är att öka kvaliteten på det inrapporterat materialet till FIPO. Genom att rapportera via goAML kommer den manuella inrapporteringen minska och därmed minimera risken för felinmatningar.

FIPO rekommenderar att alla verksamhetsutövare med många och omfattande transaktioner rapporterar in via en xml-fil. Trapets system för övervakning av misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism, InstantWatch AML, kommer i nästa release att ha systemstöd och för att generera en sådan xml-fil i enlighet med det format som ska laddas upp i goAML-systemet.

Läs mer om goAML hos Polisen.