Nyhetsrum

Ny penningtvättslag träder i kraft i Sverige 1 augusti 2015

Den 1 augusti 2015 träder nya ändringar i lagen om åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering i kraft. Den största förändringen i lagstiftningen är att begreppet person i politiskt utsatt ställning utvidgas (PEP). Tidigare omfattades bara utomlandsboende men från 1 augusti omfattas alla kunder och kunders verkliga huvudmän. Det kommer innebära att arbetet med att identifiera och hantera PEP kommer att öka för alla finansiella aktörer. Trapets erbjuder en lösning.

Företag ska ha riskbaserade rutiner för att avgöra om kunder och kunders verkliga huvudmän är PEP. Företagen ska också ha rutiner för att avgöra om kunden är familjemedlem eller känd medarbetare till en PEP.

Att identifiera en PEP är något som går utöver grundläggande kundkännedom. Företag måste därför vidta åtgärder för att avgöra om kunden är PEP. Om en person önskar bli kund bör företaget i samband med att man inhämtar information från kunden även fråga om kunden är en PEP eller en familjemedlem eller känd medarbetare till en PEP. Det är lämpligt att i nykundsprocessen kontrollera den nya kunden mot en så kallad PEP-lista samt att hela kundregistret regelbundet kontrolleras mot PEP-listan. Det bör ske minst en gång i månaden.

Bli compliant med nya lagen innan 1 augusti med Trapets och InstantWatch KYC!

Trapets tjänst InstantWatch KYC har nu anpassats till det nya regelverket. KYC-tjänsten har bl.a. vidareutvecklats för att man skall kunna screena med hjälp av födelsedatum. Bl.a. detta gör att risken för ”falska träffar”, så kallade ”false positives”, minskats avsevärt.

Tjänsten är mycket lättanvänd och lätt att integrera för att t.ex. kunna automatisera nykundsprocessen. För banker/finansbolag som använder Trapets övervakningssystem mot penningtvätt, InstantWatch AML, kommer hela kundstocken att PEP- och sanktions-screenas varje natt.

Trapets hjälper gärna till att bli compliant med nya lagen i god tid innan 1 augusti.

För mer information och priser, kontakta sales@trapets.com.

Om InstantWatch KYC 

InstantWatch KYC är Trapets internetbaserade tjänst för screening av kunder mot sanktions och PEP-listor. Kontroller görs dels av nya kunder i nykundprocessen och dels av hela kundstocken varje natt. KYC-tjänsten kan nås från ett webbgränssnitt, genom integration av affärssystem mot tjänstens web-service-gränssnitt och från InstantWatch AML.

InstantWatch KYC används idag av ca 60 banker och finansbolag. Mer än 12 miljoner matchningar genomförs dagligen av kunder mot sanktions och PEP-listor i KYC-tjänsten.