Nyhetsrum

Se FI’s dragning om den kommande marknadsmissbruksförordningen, MAR !

På det FI-forum som hölls den 9 juni presenterades nyheter i den kommande marknadsmissbruksförordningen, MAR.

Av särskilt intresse för Trapets och våra kunder var Magnus Sandströms dragning (ca 3:30 in i klippet) om upptäckt och rapportering av misstänkt marknadsmissbruk.

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Finansinspektionen konstaterar att kretsen av institut som omfattas av övervaknings- och rapporteringsskyldigheten har utökats till att numera även omfatta exempelvis fondbolag och kapitalförvaltare, men att den lösning som används ska stå i proportion till institutets verksamhet. Detta innebär att mindre aktörer med mindre omfattande handel kan ha en mindre komplex lösning på plats.

Dock ska institutet övervaka samtliga sina order och avslut och säkerställa att personalen har god kännedom om, och är utbildade i, marknadsmissbruksregelverket. 

Möjligheten att outsourca sin övervakning togs också upp i presentationen.  

Vill du veta mer om hur Trapets kan hjälpa ditt institut med att efterleva reglerna i MAR, kontakta oss!