Nyhetsrum

Trapets AB – ISO 27001 certifierade

Den 15 juni 2018 erhöll Trapets ISO 27001 certifiering. ISO 27001 är en standard som tagits fram av International Organization for Standardization (ISO), som behandlar informationssäkerhetshantering. Certifieringsprocessen hanterades av Scandinavian Business Certification AB.

”Vi är mycket glada över att vi officiellt har blivit ISO 27001 certifierade. Även om våra kunder redan visat stor tillit till Trapets och våra tjänster, hostinglösningar och hantering av mycket känslig data gläds vi åt att vårt arbete kring informationssäkerhet, policies och rutiner lever upp de högt ställda krav som certifieringen blir ett kvitto på, säger Dan Sjöholm, VD Trapets.

Certifikatet

Om ISO 27001

ISO / IEC 27001 specificerar kraven för att upprätta, genomföra, upprätthålla och kontinuerligt förbättra ett informationssäkerhetshanteringssystem inom organisationen. Det innehåller också krav på bedömning och behandling av informationssäkerhetsrisker utifrån organisationens kontext.

Att Trapets uppnått ISO/IEC 27001-certifieringen innebär att Trapets kunder och intressenter får en bekräftelse på att vi hanterar information på ett säkert sätt. Certifieringen är en stor bedrift och visar att vi är en betrodd aktör inom informationssäkerhet.