Nyhetsrum

Trapets är nu medlem i World Compliance Association

Trapets är glada att berätta att vi numera är medlemmar i World Compliance Association (WCA).

WCA är en internationell ideell organisation som skapades av personer och företag med intresse för finansiell regelefterlevnad. Bland föreningens mål finns främjande, erkännande och utvärdering av regelefterlevnad i organisationer samt utveckling av verktyg och processer för det.

Då detta ligger precis i linje med det Trapets gör och står för är vi både glada och stolta över att associeras med WCA och vårt partnerskap.

Läs mer om WCA här (eng).