Nyhetsrum

Trapets utsedda till Gasellföretag 2019

Gasellföretag_2019

 

Trapets AB har för tredje året i rad blivit utsedda till Gasellföretag av Dagens Industri. Som marknadsledande i norra Europa inom system och tjänster för att bekämpa finansiell brottslighet, fortsätter Trapets att vara ett av Sveriges snabbast växande företag.

Att Trapets återigen blivit utsedd till Gasellföretag är både hedrande och självklart väldigt roligt. Sedan starten för snart 20 år sedan har vi vuxit hållbart och organiskt vilket jag ser som ett kvitto på det fantastiska arbete som alla kollegor gör tillsammans i bolaget, säger Dan Sjöholm, VD på Trapets.

Genom sitt fokuserade arbete, sin spetskompetens inom verksamhetsområdet och att ligga i teknisk framkant, fortsätter bolaget att leverera innovativa och i vissa fall unika lösningar till kunder över hela världen.

För oss är det alltid viktigt att leverera högkvalitativa och konkurrenskraftiga tjänster som är ”up to date” med regelverk och lagar. Att Trapets genom våra system och tjänster faktiskt gör samhällsnytta och bidrar till en sundare finansmarknad är också givetvis centralt för oss, fortsätter Dan.

Bolaget, med ca 30 anställda, ser mycket positivt på framtiden och förväntar sig en fortsatt ökad efterfrågan. Löpande produktutveckling och framtagande av nya innovativa produkter och tjänster inom bolagets nisch gör dess erbjudanden konstant aktuella. Detta, samtidigt som det finns ett ökat fokus på compliance, leder till att fler aktörer behöver system och tjänster som Trapets erbjuder.

För att utnämnas till en Gasell måste företaget uppfylla följande, av DI specificerade, kriterier:

  1. En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor.
  2. Minst tio anställda.
  3. Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyråriga undersökningsperioden.
  4. Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  5. Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  6. I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  7. Sunda finanser.

Läs mer hos DI.