Nyhetsrum

Trapets och Vembi Ägarinformation fördjupar sitt samarbete i kampen mot ekobrott

Ekobrott, penningtvätt och finansiering av terrorism är stora hot i dagens samhälle. RegTech-företaget Trapets AB och Vembi Ägarinformation AB tar nu sitt samarbete ett steg längre för att hjälpa företag och organisationer i kampen mot just dessa brott, brott som potentiellt sett kan skada miljontals människor och kosta samhället enorma summor varje år.

Trapets och Vembi, vars samarbete inleddes tidigt 2018, erbjuder ägarskapsinformation över svenska och norska företag. Vi har gradvis utökat informationen och innehållet täcker numera även företag utanför Norden.

Till Trapets har vi nu tillhandahållit avgörande information gällande ägarskap av svenska och norska företag under en längre tid. Vi ser ett ökat intresse och efterfrågan av den här typen av information även för länder utanför Norden, och vi är glada att kunna möta den efterfrågan tillsammans med Trapets”, säger Henrik Lehmann på Vembi Ägarinformation AB.

Gunnar Wexell, arbetande styrelseordförande på Trapets fortsätter ”I det femte penningtvättsdirektivet finns ett större fokus på insamlandet och utredandet av information gällande verkliga huvudmän. Därför är vi på Trapets glada att kunna erbjuda den informationen i vårt InstantWatch-system, något som reducerar behovet av manuellt arbete vilket ökar effektiviteten för våra kunder”.

 

Om Trapets AB
Trapets AB tillhandahåller ledande tjänster och system inom AML, KYC och marknadsövervakning. Våra tjänster sträcker sig från tillhandahållandet och hjälp vid implementering av system för compliance och övervakning till fullt outsourcad marknadsövervakning.

Företaget är marknadsledande i Europa för övervakning av värdepappersmarknaden och i Nordeuropa när det gäller AML, dvs övervakning av penningtvätt. Trapets har utvecklat övervaknings- och efterlevnadsplattformen InstantWatch som är en av de mest moderna, kraftfulla och användarvänliga plattformarna i världen för automatisk övervakning och efterlevnad. Mer information finns på www.trapets.com

Om Vembi Ägarinformation
Vembi Ägarinformation AB är ett dotterbolag till Valu8, en ledande leverantör av ägarinformation i privatföretag inom de europeiska länderna. Vembi har utvecklat och förfinat ett unikt register över ägarinformation som täcker de onoterade aktiebolagen. Således kan nätverket mellan ägare – både direkta och indirekta ägare – och gynnsamma ägare samt juridiska representanter identifieras och analyseras, oavsett storlek.

Informationen om faktiskt ägande används inom KYC- och AML-processer samt kreditbedömningar. För mer information, besök www.vembi.se eller www.Valu8group.com.