Om oss

Trapets är ett europeiskt IT-företag med över 19 års erfarenhet av att tillhandahålla banbrytande tjänster och system till den globala finansindustrin för regelefterlevnad och övervakning av finansiella transaktioner. Våra system riktar sig främst till att upptäcka misstänkt penningtvätt och marknadsmissbruk vid värdepappershandel.

Trapets är ett expertbolag specialiserat på system och tjänster för automatisk övervakning och compliance till den globala finansindustrin. Bolaget tillhandahåller helhetslösningar, från system och support till expertkonsulting och utbildning. Trapets är den marknadsledande leverantören i norra Europa avseende övervakning av värdepappershandel och övervakning mot penningtvätt och finansiering av terrorism (AML / CTF).

Trapets egenutvecklade övervakningssystem InstantWatch är ett av de mest moderna, kraftfulla och användarvänliga systemen i världen för automatisk transaktionsövervakning. Det analyserar ett flöde av transaktioner, såsom börsavslut, order- och prisförändringar samt varnar enligt ett konfigurerbart regelverk.

Trapets i siffror

0

Miljarder mönsteranalyser per dag

0

Miljarder transaktioner per dag

0

Börs/Marknadsplats-kunder

0

Brokerage firm Market-kunder

0

Finansinspektioner som är InstantWatch Market kunder

0

Outsourced Trade Surveillance kunder

0

InstantWatch AML kunder

0

InstantWatch KYC Screening kunder

Vår plattform

Trapets har utvecklat plattformen InstantWatch som är ett av de mest moderna, kraftfulla och användarvänliga systemen i världen för automatisk transaktionsövervakning. Det analyserar ett flöde av transaktioner, såsom börsavslut, order- och prisförändringar samt varnar enligt ett konfigurerbart regelverk.

Dedikerade

Trapets är dedikerade till marknads- och AML övervakning, KYC- screening och compliance. Vi har en gedigen erfarenhet av att hantera enorma mängder transaktioner och data.