Outsourced Trading Surveillance

Det lättaste sättet att bli MAR-compliant

Varför outsourcad marknadsövervakning?

Handeln med värdepapper blir mer och mer komplex med ett ständigt ökande utbud av finansiella instrument. Marknadens struktur har även den blivit allt mer föränderlig och komplicerad och transaktionsvolymerna har skjutit i höjden.

Samtidigt ställer en uppsjö av befintliga och kommande regler, såsom MiFID och MiFID II, MAD, MAD II och MAR samt ESMAs riktlinjer om automatiserad handel, allt högre krav på värdepappersinstituten att övervaka och kontrollera sin handel för att kunna upptäcka och rapportera misstänkta transaktioner. Det krävs helt enkelt mer och mer för att vara helt ”compliant”.

Effektiv marknadsövervakning har kommit att bli ett område för experter med tillgång till avancerade övervakningssystem och fulltäckande marknadsdata.

Trapets förenklar nu vardagen genom att erbjuda professionella, trygga och prisvärda tjänster för outsourcad marknadsövervakning. Det går snabbt och lätt att komma igång med Trapets tjänster för marknadsövervakning.

Nerladdningar

Product Sheet
Vänligen ange din e-post nedan för att få tillgång till filen:.

Features

En fullt outsourcad tjänst

OTS är en fullt outsourcad tjänst där ett team bestående av experter på Trapets utför övervakning, utredning, dokumentation och rapportering av misstänkta transaktioner. I tjänsten ingår även övervakningssystemet InstantWatch Market.

Vilka utför tjänsterna?

Trapets marknadsövervakare är personer med mångårig erfarenhet från marknads-övervakning från tillsynsmyndighet och marknadsplats. De är experter på regelverken kring värdepappershandel och även på handeln i sig. Detta garanterar att er firma ständigt är uppdaterade på vad som gäller på området, både idag och i framtiden.

Varje dag utförs mer än 60 miljarder mönsteranalyser på 3 miljarder transaktioner i InstantWatch.

Hur kommer jag igång?

Vänligen kontakta Trapets för mer information.

Kontakta oss