Kombinationen av avancerad teknologi och nischad expertis inom marknadsövervakning i form av ett konsultteam är ett vinnande koncept för oss. Det gör att vi kan förbättra våra processer kontinuerligt med stöd av Trapets."

Christian Fodstad, Chief Compliance Officer på Clarksons Securities

Woman working in front of a laptop