Övergången till Trapets har gjort oss mer trygga i att hantera våra kunders behov. Eftersom allt registreras i Trapets är det lätt att följa varje ärende från början till slut."

Elisabet Dahlberg, fondadministratör på AMF

Close-up view of hands wearing a gold ring and a watch, typing on a silver laptop keyboard.