InstantWatch KYC Screening

KYC Screening är en snabb och lättillgänglig internettjänst för kontroll av kunder mot PEP- och sanktionslistor

Om tjänsten

”Know Your Customer”, KYC, eller ”Känn din kund” på svenska är en viktig del i svenskt regelverk och EU’s tredje, fjärde´och femte penningtvättsdirektiv mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Banker, finansbolag och institutioner är skyldiga att screena sina kunder mot bland annat EU’s och FN’s sanktionslistor. Kunder skall även kontrolleras om de är en person i politiskt utsatt ställning (PEP). Bestämmelserna gällande PEP ska även tillämpas på familjemedlemmar och kända medarbetare till personer i utsatt ställning.

Tjänsten InstantWatch KYC Screening gör det lätt att utföra dessa kontroller till en rimlig kostnad, även för mindre bolag.

Om ett bolag vill kontrollera sina kunder mot den amerikanska Ofac/SDN-listan så kan KYC-tjänsten under vissa förutsättningar också tillhandahålla detta.

Nerladdningar

Produktbroschyr Available Lists AMLD e-book

Egenskaper

När skall kunderna kontrolleras mot sanktionslistorna?

En kund skall kontrolleras i samband med ”nykundsprocessen”. Dessutom skall alla kunder kontrolleras regelbundet, t.ex. varje dag.

Kan tjänsten erbjuda exakt PEP-kontroll av nordiska kunder?

Så kallade PEP-kunder skall enligt regelverket kontrolleras hårdare beträffande penningtvätt och finansiering av terrorism. KYC-tjänsten tillhandahåller så gott som exakt PEP-screening av nordiska medborgare och utländska medborgare bosatta i Norden.

Läs mer om Trapets KYC Screening och PEP Edge (EN)

Hur hanteras säkerhet och sekretess?

InstantWatch KYC Screening har säkerhet i fokus. Trafiken till och från tjänsten krypteras automatiskt via SSL/https.

Vad är nästa steg när KYC Screening-rutinerna är på plats?

Att känna sin kund och kontrollera kunden mot olika former av sanktionslistor är en mycket viktig del i regelverket kring penningtvättsövervakning. Nästa steg är att införa ett riskbaserat förhållningssätt och övervakning av kundernas transaktioner. Trapets tillhandahåller en automatisk internatbaserad tjänst för att sköta även detta, InstantWatch AML.

InstantWatch KYC Screening- en internetbaserad service

I InstantWatch KYC Screening kan man kontrollera en enskild kund, t.ex. i nykundsprocessen. Man kan också skicka in en fil med ett stort antal kunder till KYC-tjänsten som då kontrolleras i ett enda svep, en så kallad Batch.

Detta kan göras på två olika sätt:

1. KYC Screening direkt över Internet
Man kan logga in på webbgränssnittet med en vanlig webbläsare och göra sina kontroller, av en enskild kund eller av en hel kundfil, en s.k batch.

2. KYC Screening integrerat direkt från andra program
Det är även möjligt att koppla ihop andra program och system med KYC-tjänsten. Det görs över ett så kallat webbservice-gränssnitt. Man kan då KYC-kontrollera kunder direkt från sina egna kundhanteringsprogram och låta systemet kontrollera alla kunder med automatik, t.ex. varje natt.

Tjänsten InstantWatch KYC Screening gör det lätt att genomföra sådan screening till en rimlig kostnad, även för mindre företag

Hur kommer man igång?

Det behövs ett avtal med Trapets AB för att kunna använda tjänsten. Inom ett par dygn skickas inloggningsuppgifter och man är igång. Trapets tillhandahåller specifikationer och support. Kontakt Trapets för mer information och priser!

BOKA EN DEMO NU