InstantWatch Market

InstantWatch Market är en ledande, oberoende europeisk plattform för övervakning av värdepappershandel. Systemet upptäcker insiderhandel och marknadsmanipulation och stödjer Mifid, MAD och ESMA Guidelines.

Om systemet

InstantWatch Market är en mycket kraftfull plattform för automatisk övervakning och compliance. Den är marknadsledande i norra Europa. InstantWatch Market analyserar, i realtid, flöden av finanstransaktioner såsom order, avslut och nyheter från börser och marknadsplatser och utfärdar varningar i enlighet med ett konfigurerbart regelsystem.

Nerladdningar

InstantWatch Market - Summary

Egenskaper

Varför marknadsövervakningssystem?

Lagstiftare och finansinspektioner fokuserar allt mer på att reglera finansmarknaderna. Fokus har lagts på att minimera risker och att förhindra insiderhandel och marknadsmanipulation. Börser, MTFer, banker och fondkommissionärer måste efterleva lagar och förordningar samt minimera all inblandade risker. ESMA guidelines trädde i kraft i maj 2012 och de stipulerar att alla ovan nämnda aktörer måste ha effektiva övervakningssystem.

Hur hanteras larm?

InstantWatch Market utfärdar ett larm när ett fördefinierat scenario i en bevakning inträffar.

Ett, eller flera, larm kan hanteras som ett ärende som utreds, dokumenteras och eventuellt rapporteras. IW Market ger användaren tillgång till flertalet verktyg för att underlätta denna process.

Instrumentmonitorn ger direkt en tydlig överblick av hur handeln utvecklats i instrumentet under en given tid, med möjlighet att jämföra utvecklingen mot ett index eller ett annat instrument.

Orderspelaren har möjlighet att återskapa en orderbok vid en given tidpunkt eller att händelse för händelse spela upp ett historiskt skeende, vilket möjliggör för användaren att i detalj analysera orderläggningen likväl som att utvärdera ”best-ex”

InstantWatch Market är både kraftfullt och användarvänligt

Systemet är extremt kraftfullt och genomför komplexa mönsteranalyser och är mycket användarvänligt, lätt att lära sig och använda. Den komplexa funktionaliteten är gömd ”under huven”.

Hur finner InstantWatch Market misstänkt insiderhandel och marknadsmanipulation?

Systemets automatiska monitoreringsmodul utför avancerad mönsteranalys av varje transaktion. InstantWatch Market innehåller alla varningstyper som börser och fondkommissionärer kan tänkas behöva, i enlighet med de specificerade scenarierna i Mifid, MAD, MAR och ESMA guidelines – samt för andra lagar/regelverk. Användaren kan konfigurera larm-triggers och sätta dess gränsvärden i realtid.

Kan Instant Watch hantera stora transaktionsvolymer från High frequency trading,HFT?

InstantWatch är ett av världens mest kraftfulla transaktionshanteringssystem. Varje dag genomför IW Market över 20 miljarder mönsteranalyser på en miljard transaktioner. IW Market kan hantera 100 000 transaktioner per sekund på en standardserver vilket ger mer än 2 miljoner larmanalyser per sekund. Trots det är IW Market fullt skalbart vid behov.

Kan det monitorera ”cross-market” och ”cross-instrument”?

Ja, InstantWatch Market är utvecklat för att  hantera fragmentiserad handel på flera marknader och övervaka instrument som är kopplade till varandra.

Varför InstantWatch Market?

InstantWatch Market har funnits på marknaden sedan 2005. Det är ett välbeprövat systemt som används av många stora banker, börser och andra finansiella institut. Funktionaliteten i systemet uppdateras och förbättras ständigt för att anpassas till nya regelverk och kundönskemål.

Instantwatchmarket

Varje dag genomförs mer än 60 miljarder mönsteranalyser på 3 miljarder transaktioner för våra kunder i InstantWatch

Hur kommer man igång?

InstantWatch Market erbjuds som en internettjänst hostad av Trapets, vilket är det snabbaste sättet att komma igång på. All säkerhet hanteras av Trapets. InstantWatch kan alternativt, levereras och hostas av kunden. Leveransprojektet är snabbt och effektivt och kunden kan vara igång inom några veckor. Kontakta gärna Trapets för mer information och priser!

BOKA EN DEMO NU