Owners & Representatives

EU:s femte penningtvättsdirektiv (5AMLD) kräver screening av verkliga huvudmän av företagskunder. Om verkliga huvudmän inte är känt bör företagets ledning kontrolleras.

InstantWatch KYC Screening och InstantWatch AML kan nu hämta verkliga huvudmän och representanter för svenska och norska företagskunder, hålla dem uppdaterade och screenas dagligen mot sanktions- och PEP-listor.

Trapets InstantWatch KYC Screening-tjänst används idag för att hämta information om verkliga huvudmän och företagsledare för svenska och norska företag och organisationer. Listorna i InstantWatch KYC Screening sparar mycket tid för många banker och finansinstitut då de slipper fråga sina företagskunder om informationen och sedan behöva verifiera svaren.

Nerladdningar

Owners & Representatives - summary

Information om verkliga huvudmän och företagsledare finns

Kort fakta om listorna för verkliga huvudmän:

  • Information om alla verkliga huvudmän bakom 50 000 svenska onoterade aktiebolag med en omsättning> 10 miljoner SEK eller en viss storlek på eget kapital eller dotterbolag med betydande minoritetsaktieägare.
  • Information om alla verkliga huvudmän bakom alla norska onoterade aktiebolag
  • För mindre svenska företag estimerar vi att framtida tillgänglighet av verkliga huvudmän kommer att vara tillräcklig.
  • Alla representanter från svenska och norska företag och organisationer.
  • En fullskalig bild över styrelse och ägare vid onboarding och dagligen

InstantWatch KYC Screening – en internetbaserad service

Screening av kunder kan göras på flera olika sätt. En blivande kund kan screenas direkt i webbläsargränssnittet. Det är lätt att integrera andra system i InstantWatch KYC Screening webbtjänstgränssnitt. KYC-screeningar av en klient kan göras i realtid, till exempel i en automatisk onboarding-process och från betaltjänster eller för screening av hela klientbasen i en batch.

InstantWatch AML – hämtar automatiskt information om verkliga huvudmän

Trapets fulla AML-tjänst, InstantWatch AML, är integrerad med KYC-tjänsten och screenar kundbasen i en batch varje natt – automatiskt. Verkliga huvudmän och företagsledning hämtas från KYC-tjänsten och kan läggas till i kunddatabasen med speciella kundtyper. Verkliga huvudmän kommer därför automatiskt att screenas mot sanktions- och PEP-listor, och alla träffar kommer att generera en varning i systemet.

Kommande register över verkliga huvudmän

EU: s femte penningtvättsdirektiv antar nya regler för identifiering och krav på journalföring av verkliga huvudmän. Detta innebär att listor över verkliga huvudmän och företagsledning kommer att upprättas i varje medlemsland. Listorna kommer att innehålla register över de verkliga huvudmän som rapporteras in av de förpliktade enheterna i varje stat. Listorna kommer förhoppningsvis att finnas tillgängliga under 2020. Trapets KYC-tjänst kommer då att inkludera dessa listor när de blir tillgängliga.

Bolag

Varje dag genomförs mer än 60 miljarder mönsteranalyser på 3 miljarder transaktioner för våra kunder i InstantWatch.

Hur kommer jag igång?

InstantWatch AML erbjuds som en internettjänst hostad av Trapets, vilket är det snabbaste sättet att komma igång på. All säkerhet hanteras av Trapets. InstantWatch kan alternativt levereras, och hostas, av kunden. Leveransprojektet är snabbt och effektivt och kunden kan vara igång inom några veckor. Kontakta gärna Trapets för mer information och priser.

BOKA EN DEMO