Do you want to switch language?

Senaste produktnyheterna Q2 2023: Screening

Ta reda på höjdpunkterna i den senaste produktreleasen för Screening (KYC Screening) för Q2 2023.
A red gradient background transitioning from dark to light from left to right.

Uppdateradramverksteknik och API:er 

Vi har uppdaterat ramverkstekniken för KYC Screening till .NET 6. Denna ändring stödjer inte längre SOAP API, och endast REST API fortsätter att stödjas. Vi har också förbättrat prestandan för KYC Screening eftersom SOAP API var mycket resurskrävande. 

Dessutom har korrekta HTTP-svarskoder nu implementerats i API:en. Du kan fortfarande använda varningar, men de kommer att lista problematiska SubQueries.  

Ändringar i listor 

Vi har utökat Trapets egna lista ”Sanctions Extension for EU” för att inkludera andra sanktioner som ligger utanför omfattningen av Europeiska kommissionens konsoliderade lista över finansiella sanktioner (FSD).  

Andra förbättringar 

Övriga mindre buggar har åtgärdats.  

För detaljerade versionsanteckningar och teknisk information, besök vår Developer Portal

Vid frågor eller för mer information, vänligen kontakta vår support.