Do you want to switch language?

The Trapets way

Trapets grundades år 2000 och har sedan dess vuxit och blivit marknadsledare i Norden med fokus på att bekämpa finansiell brottslighet genom teknik.

A modern office setting with a group of people seated around a wooden conference table.

Det här är Trapets

Den finansiella brottsligheten är hot som växer sig allt starkare. Vår vision är därför viktigare än någonsin. Vi tror på en framtid fri från finansiell brottslighet och ser tekniken som nyckeln som hjälper oss att nå dit.

Ända sedan starten har våra grundare Gunnar, Dan och Andreas fokuserat på att hjälpa våra kunder med den teknik och kunskap de behöver för att möta föränderliga regulatoriska krav och bekämpa finansiell brottslighet. Vårt tydliga uppdrag har skapat tillväxt, och Trapets är idag ett företag med internationell räckvidd med kunder och medarbetare över hela världen.

A woman wearing glasses sitting at an office desk next to a computer and a phone.

Vad vi tror på

Vår företagskultur vilar på fyra kärnvärden: engagemang, förtroende, tillsammans och tillväxt. Våra kärnvärden genomsyrar allt vi gör – hur vi agerar och är som kollegor, hur vi driver verksamheten och hur vi levererar våra lösningar till kunder.

Vårt engagerade team brinner för att skapa ett mer transparent och tryggt samhälle, idag och imorgon. Vi strävar hela tiden efter att bli bättre och leta ny kunskap – med målet att hjälpa företag att bekämpa finansiell brottslighet.

Trapets i siffror

23

år av att bekämpa finansiell brottslighet.

500+

kunder använder dagligen våra lösningar.

70+

anställda i Stockholm, London och Hanoi.

Blonde woman with brown blazer sitting at a desk, having a conversation with another person.

Vi formar framtiden

Vår företagskultur präglas av engagerade medarbetare som arbetar tillsammans, växer och stöttar varandra för att nå våra gemensamma mål. Vi söker alltid nya kollegor som vill hjälpa oss skapa en ljusare framtid och bekämpa ekonomisk brottslighet. På vår karriärsida hittar du våra lediga tjänster.