Do you want to switch language?

Trapets Transaktionsmonitorering

Komplett transaktionsmonitorering

Använd en helhetslösning för transaktionsmonitorering och beteendeanalys som hjälper dig att uppfylla efterlevnadskraven. Bidra till att skapa en framtid fri från finansiell brottslighet.

A person with glasses sitting in front of a sunset city skyline, casting shadows on his face.

Ligg steget före

Transaktionsmonitorering och beteendeanalys är en central del i kampen mot den finansiella brottsligheten. I takt med att de kriminellas metoder blir allt mer avancerade behövs effektiv och pålitlig monitorering. Men att utföra snabb och precis transaktionsmonitorering, och samtidigt uppfylla komplexa regelverk, är en utmaning för de flesta företag.

A woman with working on a laptop, with a pair of glasses, a notebook, and a coffee cup beside her.

Identifiera misstänkta transaktioner

Med Trapets Transaction Monitoring får du en kraftfull och skalbar helhetslösning som effektiviserar din regelefterlevnad. Den hjälper dig att upptäcka och identifiera misstänkta transaktioner och utföra precisa och automatiska riskbedömningar. 

Trapets Transaction Monitoring kan integreras med alla typer av datakällor för en skräddarsydd och komplett bild av ditt transaktionsdata. Analysera helheten och upptäck avvikande mönster innan din verksamhet tar skada.

Monitorera och följ upp misstänkta aktiviteter

Maximera effektiviteten

Bli mer effektiv genom att automatisera tidskrävande uppgifter och bli snabbare på att utreda och rapportera misstänkta transaktioner. Finjustera din larmuppsättning för att minimera antalet falsklarm.

Integrera alla datakällor

Hantera stora datavolymer på ett säkert sätt för att minimera risken att utnyttjas för brott. Med Trapets kan du koppla din transaktionsmonitorering till dina befintliga datakällor, så som bank- och CRM-system eller tredjepartsleverantörer.

Få en bred överblick

Kombinera screening, riskmodeller, ärendehantering och rapportering på en och samma plats. Det effektiviserar dina processer och låter dig skala upp ditt arbete mot penningtvätt i takt med att din verksamhet växer.

Transaktionsvolymerna som flödar genom våra system ökar hela tiden. Därför är automatiseringen av vår transaktionsmonitorering som vi får med hjälp av Trapets avgörande för oss."
Chief Operating Officer på Modulr
A blurred filter on a building with columns and a blue sky in the background.

Transaktionsmonitorering med breda funktioner

 • Daglig monitorering och inbyggd beteendeanalys hjälper dig att upptäcka och förhindra finansiell brottslighet.

 • Ta del av automatiska riskbedömningar baserade på kundprofiler och beteenden. Flagga högrisktransaktioner och mönster för vidare utredning.

 • Skapa scenarion och regler som anpassas efter din riskmodell.

 • Hantera all transaktionsmonitorering på en plats. Det hjälper dig att upptäcka mönster som tyder på bedrägeri eller penningtvätt.

 • Koppla samman kundkännedom, screening och transaktionsmonitorering i samma lösning för ett starkare skydd mot finansiell brottslighet.

Vi kontaktar dig

Boka en demo idag och se hur vi kan hjälpa dig motverka finansiell brottslighet. Fyll i formuläret, så kontaktar vårt team dig inom kort.

En helhetslösning för bekämpning av penningtvätt

Bygg upp motståndskraft mot finansiell brottslighet genom att koppla samman kundkänndedom, kundaktivering och screening i en och samma lösning, anpassad efter era behov.

 • Red and white light trails on a black background.

  Screening

  Screena dina kunder mot sanktionslistor, personer i politisk utsatt ställning, släktingar och nära bekanta, verkliga huvudmän och negativ media.

 • Silhouetted figures casting shadows on a tiled floor, with a colorful light reflection.

  Customer Due Diligence

  Aktivera nya kunder med en anpassningsbar lösning för kundkännedom. Skapa, skicka ut, analysera och lagra KYC-formulär på ett och samma ställe.