Do you want to switch language?

Kreditinstitut

Proaktiv AML för att skydda din verksamhet

Kreditinstituten spelar en central roll i det finansiella systemet genom att möjliggöra ekonomisk aktivitet. Men där pengar flödar följer risken för penningtvätt. Att anta ett proaktivt tillvägagångssätt är viktigt för att skydda din kreditverksamhet och bygga upp kundernas förtroende.

Two people standing in a meeting room with a blurred background.

Det växande behovet av solida AML-strategier

Landskapet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism blir allt mer komplext. Ett misstag kan leda till betydande konsekvenser, bland annat substaniella sanktionsavgifter och ett skadat rykte.

Tillsynsmyndigheterna kräver att långivare implementerar effektiva AML-program som bidrar till att bekämpa finansiell brottslighet.

Kreditinstitut behöver därför omfattande AML-ramverk för att bedöma riskerna, känna sina kunder och analysera misstänkt aktivitet. För att uppnå dessa mål krävs ett riskbaserat tillvägagångssätt och avancerad teknologi.

Så hjälper vi kreditinstitut

PEP- och sanktionsscreening

Att förstå dina potentiella och befintliga kunder blir allt viktigare. Screena din kundstock mot sanktionslistor, politiskt utsatta personer (PEP), familjemedlemmar och medarbetare (RCA), samt verkliga huvudmän (UBO).

Kundkännedom

Förbättra dina processer för kundkännedom (KYC) med effektiv onboarding av nya kunder och regelbundna kontroller av den befintliga kundstocken. Upprätta ett säkert och smidigt arbetsflöde genom att integrera frågeformulär, godkännandesystem och ärendehantering i en enda lösning.

Transaktionsmonitorering och beteendeanalys

Håll ett öga på ovanliga transaktioner och beteendemönster. Sätt upp regler som överensstämmer med din verksamhets behov för att omedelbart upptäcka och åtgärda eventuella onormala handlingar och se till att de fångas upp innan de orsakar skada.

Transaktionsvolymerna som flödar genom våra system ökar hela tiden. Därför är automatiseringen av vår transaktionsmonitorering som vi får med hjälp av Trapets avgörande för oss."
Chief Operating Officer på Modulr
A blurred filter on a building with columns and a blue sky in the background.

Var proaktiv med effektiva AML-lösningar

 • Genomför noggranna kontroller av dina kunder genom att screena mot PEP- och sanktionslistor, familjemedlemmar och nära medarbetare, samt verkliga huvudmän.

 • Effektivisera din process genom att automatisera insamlingen av KYC-data under nykundsintroduktion och regelbundna kontroller.

 • Centralisera kundärendehanteringen för att eliminera överflödigt arbete.

 • Förbättra produktiviteten och spara resurser genom att använda en enhetlig lösning för hela din AML-process.

Vi kontaktar dig

Boka en demo idag och se hur vi kan hjälpa dig motverka finansiell brottslighet. Fyll i formuläret, så kontaktar vårt team dig inom kort.

Läs mer om våra AML-lösningar

 • Red and white light trails on a black background.

  Screening

  Screena dina kunder mot sanktionslistor, personer i politisk utsatt ställning, släktingar och nära bekanta, verkliga huvudmän och negativ media.

 • Focused view of a hand holding a coin, with blurred dark background.

  Transaction Monitoring

  Omfattande transaktionsmonitorering hjälper dig att följa regelverken och effektivisera dina processer för bekämpning av penningtvätt.

 • Silhouetted figures casting shadows on a tiled floor, with a colorful light reflection.

  Customer Due Diligence

  Aktivera nya kunder med en anpassningsbar lösning för kundkännedom. Skapa, skicka ut, analysera och lagra KYC-formulär på ett och samma ställe.