Do you want to switch language?

Trapets Customer Due Diligence

Lär känna dina kunder på djupet

Förbättrad regelefterlevnad, förfinade riskbedömningar och mer effektiva processer. Trapets Customer Due Diligence är en heltäckande lösning som effektiviserar onboarding och löpande kundkännedom.

Two women sitting at a kitchen table with a laptop and coffee cups.

Lyckas med både efterlevnad och tillväxt

En viktig del i tillväxtresan är en snabb registrering av nya kunder. Men det räcker inte med att leverera en bra kundupplevelse, du måste också skydda dina kunder från risker och följa lagar och regler kring penningtvätt. Dina processer för kundkännedom, eller Know-your-customer, måste därför vara både säkra och pålitliga.  

Kundkännedomsarbetet är ofta tidskrävande och kostsamt. Därför behövs en lösning som onboardar dina kunder på ett säkert sätt utan att du behöver kompromissa med effektivitet och kundupplevelse.

Two people standing in a meeting room with a blurred background.

Fördjupa dina kundinsikter

Vår lösning för kundkännedom hjälper dig att välkomna nya kunder med användarvänliga och anpassningsbara frågeformulär.  

Du kan också lagra och analysera kunddata på en säker plats och på så sätt få överblick över kundrisken. Du kan dessutom minska resursbehovet med en effektiv och helt integrerad ärendehantering.

Smidig kundaktivering

Med Trapets Customer Due Diligence blir din kundaktivering både smidig och användarvänlig. Med frågeformulär anpassade till din kund, och övervakning av frågeformulären i realtid, blir det enkelt att identifiera högriskkunder.

Pålitlig och uppdaterad information

Förbättra kvaliteten på din kundinformation och håll den aktuell genom att regelbundet uppdatera och skicka ut frågeformulär. Utdaterad information ökar risken att utnyttjas av kriminella och att drabbas av sanktioner.

Samla kundkännedomen på en plats

Hantera allt som rör kundkännedom i en och samma lösning. Skapa frågeformulär, modeller för godkännanden och ärendehantering på en säker plats för en bättre helhetsbild av dina kunder.

Övergången till Trapets har gjort oss mer trygga i att hantera våra kunders behov. Eftersom allt registreras i Trapets är det lätt att följa varje ärende från början till slut."
Elisabet Dahlberg, fondadministratör på AMF
Close-up view of hands wearing a gold ring and a watch, typing on a silver laptop keyboard.

Din kundkännedom börjar här

 • Med anpassningsbara frågeformulär kan du ställa rätt frågor till dina kunder, vid rätt tidpunkt.

 • Varningsnotiser för mer noggranna utredningar när det behövs.

 • Flexibel konfiguration av din riskmodell.

 • Integrerad avtalssignering för snabb och smidig kundaktivering.

 • Med skräddarsydda dashboards samlar du dina ärenden, varningar och rapporter på ett och samma ställe.

Vi kontaktar dig

Boka en demo idag och se hur vi kan hjälpa dig motverka finansiell brottslighet. Fyll i formuläret, så kontaktar vårt team dig inom kort.

Utöka ditt arbete mot penningtvätt

Integrera transaktionsmonitorering och screening i din kundkännedomslösning. Det ger dig möjlighet att skala upp och förbättra ditt arbete mot penningtvätt.

 • Red and white light trails on a black background.

  Screening

  Screena dina kunder mot sanktionslistor, personer i politisk utsatt ställning, släktingar och nära bekanta, verkliga huvudmän och negativ media.

 • Focused view of a hand holding a coin, with blurred dark background.

  Transaction Monitoring

  Omfattande transaktionsmonitorering hjälper dig att följa regelverken och effektivisera dina processer för bekämpning av penningtvätt.

 • A person in a mustard colored sweater working on a laptop.

  Trapets KYC

  Med Trapets KYC kan du som redovisnings- och revisionsbyrå på ett smidigt och effektivt sätt efterleva penningtvättslagens krav på kundkännedom.