Do you want to switch language?

Försäkring

Skydda din försäkringsverksamhet

Försäkringsbolag löper allt större risk att utsättas för penningtvätt och olaglig finansiell brottslighet. Kraven på robusta AML-processer och kontroll av försäkringstagarna är avgörande. Säkerställ god kundkännedom från början för att skydda dig och dina kunder.

A person wearing a green sweater stands in front of a beige wall.

Skydda din försäkringsverksamhet mot penningtvätt

Mångfalden av aktörer och produkter på försäkringsmarknaden öppnar upp för olika sätt för kriminella att begå brott och tvätta pengar. Att känna sina kunder är en utmaning, särskilt för försäkringsagenter och mäklare som ofta enbart förlitar sig på den information som kunden tillhandahåller.

Försäkringsbolagen måste snabbt identifiera dolda risker och följa regelverken. Regler kring kundkännedom (KYC) är viktiga för försäkringsbolag. De säkerställer att alla parter som är inblandade i försäkringsavtalet är noggrant identifierade, inklusive försäkringstagaren, förmånstagaren och den försäkrade, som inte alltid är samma person.

Från screening till transaktionsmonitorering för din försäkringsverksamhet

PEP- och sanktionsscreening

Att screena dina kunder är avgörande för att upptäcka och undvika kunder med hög risk för inblandning i illegala aktiviteter. Du kan screena dina kunder effektivt med hjälp av data från sanktionslistor, politiskt utsatta personer (PEP), släktingar och nära medarbetare (RCA), bevakningslistor och verkliga huvudmän.

Kundkännedom

För att kunna ta in nya kunder smidigt och snabbt måste du veta vem de är. Med Trapets kan du utforma, godkänna och hantera kundformulär på en enda plattform och leverera en säker och sömlös kundupplevelse.

Transaktionsmonitorering

Övervaka ovanliga eller misstänkta aktiviteter inom och utanför dina försäkringsplaner. Du kan ställa in och anpassa regler som passar dina försäkringsbehov och snabbt identifiera eventuella hot.

Hur försäkringsbolag kan möta kraven på regelefterlevnad

 • Screena dina kunder mot olika bevakningslistor som PEP- och sanktionslistor för att säkerställa regelefterlevnad.

 • Automatisera och samla in KYC-information för nya och befintliga kunder.

 • Kombinera KYC-svar med faktiska beteenden för uppdaterade riskprofiler.

 • Hantera och lagra kundärenden på ett ställe för att undvika dubbelarbete.

 • Arbeta effektivt i en integrerad lösning för att spara tid och resurser.

Övergången till Trapets har gjort oss mer trygga i att hantera våra kunders behov. Eftersom allt registreras i Trapets är det lätt att följa varje ärende från början till slut."
Elisabet Dahlberg, fondadministratör på AMF
Close-up view of hands wearing a gold ring and a watch, typing on a silver laptop keyboard.

Vi kontaktar dig

Boka en demo idag och se hur vi kan hjälpa dig motverka finansiell brottslighet. Fyll i formuläret, så kontaktar vårt team dig inom kort.

Läs mer om våra AML-lösningar

 • Red and white light trails on a black background.

  Screening

  Screena dina kunder mot sanktionslistor, personer i politisk utsatt ställning, släktingar och nära bekanta, verkliga huvudmän och negativ media.

 • Focused view of a hand holding a coin, with blurred dark background.

  Transaction Monitoring

  Omfattande transaktionsmonitorering hjälper dig att följa regelverken och effektivisera dina processer för bekämpning av penningtvätt.

 • Silhouetted figures casting shadows on a tiled floor, with a colorful light reflection.

  Customer Due Diligence

  Aktivera nya kunder med en anpassningsbar lösning för kundkännedom. Skapa, skicka ut, analysera och lagra KYC-formulär på ett och samma ställe.