Do you want to switch language?

Så eliminerade Trapets manuella AML-processer hos denna valutahandlare, vilket möjliggjorde hög tillväxt

Valutahandlarens AML-processer var manuella och tidskrävande, vilket hämmade tillväxten av verksamheten. Med Trapets lösning för transaktionsmonitorering kunde bolaget förbättra sina ineffektiva system.
A person at a desk having sunlight shining on them through a window.

Kundens bransch: Riskhantering och betalningstjänster

Utmaning: Kundens AML-processer var till stor del manuella och tidskrävande, vilket hämmade verksamhetens tillväxt.

Lösning: Trapets lösning för transaktionsmonitorering möjliggjorde en förbättring och komplett förändring av kundens långsamma och ineffektiva system.

Resultat:

  • Eliminering av manuella processer.
  • Reducerade kostnader.
  • Efterlevnad av regelverk.
  • Kunden har nu de resurser som krävs för att skala upp verksamheten globalt.

Utmaningen

Trapets kontaktades av en snabbväxande aktör inom internationell valutahandel. Deras AML-processer skalade inte lika snabbt som bolagets tillväxt generellt. Det var uppenbart att för mycket tid ägnades åt manuella AML-processer.

Dessutom var företaget ålagt att följa de allt strängare och mer komplexa penningtvättsdirektiven (Anti Money Laundering Directives). De behövde en bättre, teknikdriven process för att minska det manuella arbetet, spara tid för att fokusera på skalning och kunna säkerställa efterlevnad.

Valutahandelsföretag betjänar kunder, inklusive värdepappersföretag, betaltjänster, detaljhandlare samt kommersiella och privata banker. Sektorn är särskilt sårbar för penningtvätt genom remitteringssflöden, som uppgick till cirka 831 miljarder dollar 2022.

Lösningen

Trapets identifierade att kunden behövde automatisera sina AML-processer för att upptäcka misstänkta transaktioner och spåra avvikande beteenden.

Trapets kunde uppfylla dessa behov med sin lösning för transaktionsmonitorering. Med Trapets kunde valutahandlaren automatisera sina processer för bekämpning av penningtvätt och sätta upp egna regler för att upptäcka misstänkt aktivitet.

Verktyget integrerade screening, riskmodeller, ärendehantering och rapportering på en och samma plattform. Detta hjälpte organisationen att identifiera och fokusera sina resurser på de transaktioner och kunder som krävde ytterligare utredning.

Systemet för transaktionsövervakning var mer skalbart, tillförlitligt och trovärdigt än de befintliga manuella processerna.

Det gjorde det möjligt för valutaföretaget att införa en omfattande, automatiserad AML-process för att uppfylla sina lagstadgade åtaganden och skydda sin verksamhet från olaglig verksamhet.

Det skapade en mer målinriktad förmåga att analysera kundbeteenden och att tidigare upptäcka misstänkt aktivitet.

Resultat

Sedan implementeringen av Trapets Transaction Monitoring har företaget sett flertalet förbättringar genom hela sin verksamhet:

  • Färre manuella fel 
  • Mindre manuellt arbete genom automatisering av onboarding och övervakningsaktiviteter
  • Mer tid för att fokusera på de ärenden som kräver särskild uppmärksamhet
  • Efterlevnad av penningtvättsdirektiven
  • Mer tid till att utforska tillväxtmöjligheter
  • Förbättrad intern och extern användarupplevelse under onboarding-processen

Kunden kan nu uppfylla de lagstadgade kraven. Dessutom har förmågan att upptäcka misstänkt aktivitet, hålla ett öga på kundbeteenden och bekämpa ekonomisk brottslighet på alla sina marknader varit avgörande för att fortsätta sin framgångsrika tillväxtresa.

Kontakta oss om din organisation vill spara tid och minska manuella processer i arbetet med att förebygga ekonomisk brottslighet.

Prata med en expert

Vi hjälper dig med mer information och en genomgång av våra lösningar. Fyll i formuläret, så kontaktar vårt team dig inom kort.