Do you want to switch language?

Ligg steget före

Trapets hjälper företag med innovativa lösningar för att motverka och förebygga finansiell brottslighet som penningtvätt, marknadsmanipulation och insiderhandel. Med Trapets säkerställer du regelefterlevnad enligt penningstvättslagen och marknadsmissbruksförordningen samtidigt som du effektiviserar arbetet som krävs för att ligga steget före.

Focused view of a hand holding a coin, with blurred dark background.

Mer än bara regelefterlevnad

Finansiell brottslighet är en mångfasetterad utmaning för såväl övervakande myndigheter som företag och individer. Illegala metoder blir alltmer sofistikerade, drivet av en ökande globalisering och allt snabbare teknisk utveckling. Samtidigt ökar antalet regelverk och krav på efterlevnad. För att nå framgång behövs en balans mellan regelefterlevnad och effektiva processer, kombinerat med en smidig kundupplevelse. Det kräver investeringar i både kompetens och avancerad teknik.

Några av våra kunder

Samla allt du behöver hos en expert

Att bekämpa finansiell brottslighet genom teknisk innovation har varit vårt fokus sedan vi startade år 2000. Våra kraftfulla lösningar har bred funktionsrikedom och klarar de höga och föränderliga krav som idag ställs på regelefterlevnad, effektivitet och proaktivitet.

 • Transaktionsmonitorering

  Riskbaserad transaktionsmonitorering med automatisering, hantering av data i realtid och konfigurerbara regler och larm, som hjälper dig att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

  Utforska Transaction Monitoring
 • Customer Due Diligence

  En omfattande lösning för effektiv onboarding av nya kunder och löpande kundkännedom. Skapa en smidig kundupplevelse och samla din kundkännedom på en plats för enklare processer.

  Utforska Customer Due Diligence
 • Screening

  En lättillgänglig lösning för att kontrollera kunder mot PEP- och sanktionslistor som ger snabbare och mer effektiva riskbedömningar.

  Utforska Screening
 • Marknadsövervakning

  En lösning för marknadsövervakning som hjälper dig att upptäcka, kontrollera och rapportera misstänkt marknadsmanipulation och insiderhandel i realtid.

  Utforska Marknadsövervakning
A person with a yellow sweater typing on a laptop.

Är du tidigare kund hos Regtech solutions?

Regtech solutions byter namn till Trapets. Samma lösning men annat namn. Här loggar du in som vanligt med ditt användarnamn och lösenord till Trapets KYC (tidigare Regtech KYC).

Vi ville ha en enkel teknisk lösning och det är en fördel att ha Trapets som vår enda leverantör för att täcka våra AML-processer och behov av regelefterlevnad."
Chief Operating Officer, POP Bank Group
A bridge’s support cables with the sun shining through them.
Overlapping geometric shapes in pink, green, and brown, creating a gradient metallic texture.

Tekniken bakom våra lösningar

Vi har skapat Instantwatch – plattformen för att täcka dina behov för att bekämpa finansiell brottslighet. Instantwatch har förfinats i flera år och är en robust och pålitlig plattform som är lätt att skala och anpassa till förändrade affärskrav.

Vi kontaktar dig

Boka en demo idag och se hur vi kan hjälpa dig motverka finansiell brottslighet. Fyll i formuläret, så kontaktar vårt team dig inom kort.

Senaste nyheterna från Trapets