Trapets partner nätverk

Väx tillsammans med Trapets

Idag sker ständig utveckling och möjligheter för företag att förbättra sin teknik och erbjuda bättre kundupplevelser. Genom att skapa starka partnernätverk kan vi tillsammans skapa ännu bredare lösningar som möter marknadens behov.

A tall, curved skyscraper with a blue sky in the background.

Skapa mer värde

Partnerskap är en central del för att nå framgång inom en komplex och snabbrörlig teknikutveckling. På Trapets, värdesätter vi partnerskap där vi tillsammans kan öka kundvärdet och accelerera innovation. Genom åren har vi utvecklat flera långsiktiga partnerskap där vårt gemensamma uppdrag är att ge företag den kunskap och de verktyg de behöver för att bekämpa finansiell brottslighet.

Våra samarbetspartners

 • Leanon
 • Megasol Technologies
 • Näktergal
 • Centevo
 • Stacc
 • Vilja
 • Crosskey
 • ISEC
 • Bricknode
 • FA Solutions

Olika typer av partnerskap

Vi erbjuder många olika typer av partners, eftersom inget företag är det andra likt.

 • Återförsäljare

  Som återförsäljare, kan vår lösning för screening erbjudas som en white-label-produkt till slutkunden hos våra partners. Ofta kompletterar den kärverksamheten hos återförsäljaren, som exempelvis verifiering av identitet, hantering av företags- och kreditinformation eller återförsäljare av datainsikter.

 • Teknikpartner

  Som teknikpartner integrerar vi våra lösningar i våra partners erbjudande för att förbättra kundupplevelsen. Det omfattar teknikpartners som tillhandahåller teknik för finansbranschen och andra brancher som har krav på regelefterlevnad enligt penningstvättsdirektivet. Teknikpartnern faciliterar lösningen och samarbetar nära oss för att säkerställa en bra kundupplevelse.

 • Konsultpartner

  Marknaden behöver ofta rådgivning kring finansiell övervakning, riskmodeller, efterlevnad och regulatoriska krav. Våra konsultpartners är branschexperter, konsulter och specialister som stöttar och ger råd till  kunder om exempelvis processutveckling, arbetsmetoder och implementering av tekniklösningar. 

Overlapping geometric shapes in pink, green, and brown, creating a gradient metallic texture.

Trapets brand

Partner marketing kit

För dig som redan är partner idag, kan du ladda ner marknadsmaterial nedan samt hur det ska amvändas.

Fredrik Danelius

Hör av dig!

Kontakta oss för mer information om vårt partnernätverk och hur du kan bli partner idag

Kontakta Fredrik Danelius, Partner Manager, på fredrik.danelius@trapets.com