Do you want to switch language?

Bekämpning av penningtvätt

Proaktiv bekämpning av penningtvätt

Med Trapets får du en helhetslösning där du kan hantera (och hela tiden förbättra) din penningtvättsbekämpning. Med kundkännedom, screening, transaktionsmonitorering, ärendehantering och rapportering på en plats blir du mer effektiv och proaktiv i din regelefterlevnad.

Focused view of a hand holding a coin, with blurred dark background.

Ett ostrukturerat regelefterlevnadsarbete medför risker

Att hantera sina processer mot penningtvätt i olika system och med manuella processer är ineffektivt och medför stora risker. Fragmenterade processer slösar på  resurserna och sänker kvaliteten i arbetet. Dåligt integrerade system skapar säkerhetsluckor som kriminella kan utnyttja, och med flera olika leverantörer är det svårt att hantera förändringar och arbeta proaktivt. 

Ett splittrat arbete mot penningtvätt kan alltså utsätta ditt företag för stora risker som kan leda till sanktioner, utnyttjande av finanisell brottslighet som kan skada ditt varumärke. 

A person with glasses sitting in front of a sunset city skyline, casting shadows on his face.

En komplett lösning för att bekämpa penningtvätt

Med Trapets lösning för att motverka och bekämpa penningtvätt kan du strukturera, automatisera och systematisera alla delar i ditt regelefterlevnadsarbete. Det ger dig ökad kontroll, effektivitetsvinster och möjlighet att slipa och agera proaktivt för förbättringar.

Funktioner som gör arbetet enklare

 • Det senaste inom lagstiftning

  Slipp den ständiga oron för att missa lagändringar eller kommande krav. Med Trapets kan du känna dig trygg med att du har tekniken som krävs för att följa de senaste lagkraven.

 • Förbättra för att öka proaktiviteten

  Förbättra dina processer och agera proaktivt. Få en anpassad och konfigurerbar lösning baserat på dina behov, din riskmodell och faktorer väsentliga utifrån din verksamhet. 

 • Anpassade vyer för bättre översikt

  Få en anpassad överblick som hjälper dig fatta snabba beslut. Granska historik relaterad till ärenden, varningar eller få visuella rapporter och dashboards anpassad efter dina behov.

 • Enkel rapportering och revision

  Slipp oron för förlorad data och historik. Med Trapets loggas allt och datat redo att användas för att generera rapporter när du behöver dem. Dessutom kan du integrera din rapportering med UNODC och goAML.

Vi kontaktar dig

Boka en demo idag och se hur vi kan hjälpa dig motverka finansiell brottslighet. Fyll i formuläret, så kontaktar vårt team dig inom kort.
Overlapping geometric shapes in pink, green, and brown, creating a gradient metallic texture.

Beprövade lösningar över tid

Sedan startedn, har vi haft som mål att förse våra kunder med framåtlutad teknik och expertkunskap de behöver för att förhindra finansiell brottslighet. Proaktivitet är kärnan i allt vi gör. För att leverera högsta kvalitet är våra lösningar framtagna tillsammans med experter inom teknik, finans och juridik.

Läs mer våra lösningar för penningtvättsbekämpning

 • Focused view of a hand holding a coin, with blurred dark background.

  Transaction Monitoring

  Omfattande transaktionsmonitorering hjälper dig att följa regelverken och effektivisera dina processer för bekämpning av penningtvätt.

 • Silhouetted figures casting shadows on a tiled floor, with a colorful light reflection.

  Customer Due Diligence

  Aktivera nya kunder med en anpassningsbar lösning för kundkännedom. Skapa, skicka ut, analysera och lagra KYC-formulär på ett och samma ställe.

 • Red and white light trails on a black background.

  Screening

  Screena dina kunder mot sanktionslistor, personer i politisk utsatt ställning, släktingar och nära bekanta, verkliga huvudmän och negativ media.