Do you want to switch language?

Trapets KYC

Förbättra din kundkännedom

Med Trapets KYC (tidigare Regtech KYC) kan du som är verksam inom revision och redovisning på ett smidigt och effektivt sätt efterleva penningtvättslagen. Med enkla, tydliga och användarvänliga processer kring kundkännedom kan du hantera kunddata och göra riskbedömningar i en och samma lösning.

A person going past a window with colorful reflections.

Kraven på kundkännedom växer

Sedan 2017 måste svenska revisions- och redovisningsbyråer uppfylla penningtvättslagens krav på kundkännedom, eller know-your-customer (KYC), och sedan dess har kraven ökat i flera steg. Vi vet att det inte alltid är enkelt att leva upp till kraven. Att samla in och lagra data på ett säkert sätt och ha processer på plats riskerar att ta mycket tid från byråns kärnverksamhet. Därför behövs en snabb och användarvänlig lösning som kan garantera att kunddatan hanteras på ett säkert och enkelt sätt.

Några av våra kunder

Blonde woman with brown blazer sitting at a desk, having a conversation with another person.

Trygg och smidig KYC för din byrå

Trapets KYC är en användarvänlig lösning som hjälper dig som redovisnings- och revisionsbyrå att följa penningtvättslagens krav på kundkännedom och riskbedömning. Den gör det möjligt för dig att granska och analysera dina nya och befintliga kunder på ett smidigt, säkert och kostnadseffektivt sätt. Du kan enkelt göra noggranna riskbedömningar av dina kunder och automatiskt övervaka eventuella förändringar i deras riskprofiler. 

Trapets gör KYC enkelt

KYC-arbetet ska inte behöva ta upp all er tid. Få tillgång till skräddarsydda funktioner som gör regelefterlevnad för redovisnings- och revisionsbyråer lättare.

 • Helhetslösning för effektiv regelefterlevnad

  Skapa en KYC-process med automatiska och smarta funktioner. Inbyggda kontroller mot sanktionslistor, PEP, verkliga huvudmän, dagliga automatiska kontroller av ändringar gör att du sparar tid och resurser och kan i stället fokusera på det som ger värde till din verksamhet.

 • Säker inloggning via BankID

  Med säker datahantering är din och dina kunders data trygg. Vår lösning samlar in, analyserar och uppdaterar kundinformation säkert. Du kan lagra, komma åt och övervaka kunddata från olika källor på ett ställe.

 • Noggranna riskbedömningar

  Möjliggör nogranna riskbedömningar genom våra analys- och riskpoängfunktioner. Genom att klassificera dina kunder i riskkategorier, kan du löpande genomföra utökade kundkännedomskontroller baserat på risknivån för varje kund.

 • Öppet API för integrationer till andra system

  Med öppet API kan du enkelt skapa integrationer till dina andra system och lösningar för att få en integrerad process, effektiv hantering och kvalitetssäkring. Vi har flertalet systempartners som Vitec, Björn Lundén och Visma.

 • Skapa rapporter

  Spara tid och resurser genom rapporthantering direkt i vår lösning.

 • Enkel prismodell

  En smidig prenumerationsmodell med månadsavgift som baseras på antalet kunder som du har i din verksamhet. 

Vanliga frågor och svar

Du kan enkelt och snabbt bli kund genom vårt formulär.

Du loggar in på vår inloggningssida under fliken "Logga in".

Som tidigare kund hos Regtech loggar du in som vanligt med ditt användarnamn och lösenord här. 

Du kontaktar vår supportavdelning via vår supportportal. Du behöver först registrera dig som ny användare.

Two men smiling and sitting next to each other at a desk in an office setting.

Partnerskap för framgång

Det sker en snabb utveckling på penningtvättsområdet och många branscher påverkas. Därför samarbetar Trapets med olika branschorganisationer, bland annat Bankföreningen och FAR. Tillsammans tar vi fram riktlinjer och rekommendationer som implementeras i våra lösningar och utbildningar. 

Vi samarbetar med ett antal ledande systemleverantörer för att skapa de bästa möjliga lösningarna med störst kundnytta. Några av dessa Björn Lundén, Visma inom ekonomi och redovisning, FasAd, Vitec och MSPECS.

Boka en demo Trapets KYC

Boka en demo så visar vi hur Trapets KYC kan hjälpa dig med en enklare regelefterlevnad och kundkännedom. Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig inom kort.

Läs mer om Trapets

 • Two people in a modern office, one standing and the other seated, engaged in a discussion.

  Trapets Education

  Trapets Education (tidigare Regtech Education) är en webbaserad utbildningsplattform som hjälper företag och organisationer att uppfylla penningtvättslagens krav på utbildning.