Do you want to switch language?

Trapets Screening

Pålitlig kundscreening

Med Trapets Screening kan du löpande kontrollera nya och befintliga kunder för att skydda din verksamhet. Screena dina kunder mot uppdaterade sanktionslistor och identifiera personer i politiskt utsatt ställning, släktingar och nära bekanta och verkliga huvudmän.

A blonde woman talking to a man at an office table, with colleagues in the background.

Hur väl känner du dina kunder?

Att välkomna nya kunder ska vara smidigt och tryggt. Eftersom de finansiella brotten blir allt mer avancerade behövs ett säkert sätt att screena och bedöma nya kunders riskprofiler. 

Screening är ingen engångsföreteelse, utan den måste följas upp regelbundet för att du ska uppfylla regelkraven och förhindra finansiell kriminalitet. Med en komplett screening-lösning kan du hämta in information från olika datakällor och genomföra grundliga kontroller. Dessutom kan screeningdatan anpassas för att passa just din verksamhet.

A person in a mustard colored sweater working on a laptop.

Identifiera och kontrollera högriskkunder

Vår lösning för screening ger dig säker teknik och aktuella datakällor med sanktionslistor, personer i politisk utsatt ställning, släktingar och nära bekanta, verkliga huvudmän och negativ mediebevakning.

Med Trapets Screening ser du till att din verksamhet uppfyller regelverken, utför noggranna riskbedömningar och skapar effektivare processer – så du kan fokusera på att identifiera och rapportera misstänkt aktivitet.

Pålitlig screening

Uppfyll Penningtvättsdirektivets krav genom att matcha och kontrollera kunder med säker teknik och integrerade, uppdaterade datakällor.

Genomför kontroller 24/7

Kontrollera mot flera listor samtidigt, varje dag, för att säkerställa regelefterlevnad och för att aldrig missa högriskprofiler. Anpassa sökparametrarna efter din riskmodell och dina affärsbehov.

En komplett samling listor

Använd aktuella och heltäckande listor för sanktioner, personer i politisk utsatt ställning, släktingar och nära bekanta, verkliga huvudmän och negativ mediebevakning.

Vi ville ha en enkel teknisk lösning och det är en fördel att ha Trapets som vår enda leverantör för att täcka våra AML-processer och behov av regelefterlevnad."
Chief Operating Officer, POP Bank Group
A bridge’s support cables with the sun shining through them.

En heltäckande lösning

Med Trapets Screening får du tillgång till uppdaterad data som täcker personer i politisk utsatt ställning ( PEP ), släktingar och nära bekanta ( RCA), sanktionsscreening, verkliga huvudmän och negativ mediebevakning.

 • Kontrollera nya kunder direkt för snabbare kundaktivering.

 • Säkerhetsåtgärder och skyddsfunktioner som håller din data trygg.

 • Screena stora datamängder mot regelbundet uppdaterade listor.

 • Använd de mest relevanta listorna baserat på var din verksamhet är aktiv.

 • Datalagring i Europa och med hög tillgänglighet ( >99,7% i drift) .

 • Skala upp ert arbete mot finansiell brottslighet med integrerad transaktionsmonitorering och kundkännedom.

Vi kontaktar dig

Boka en demo idag och se hur vi kan hjälpa dig motverka finansiell brottslighet. Fyll i formuläret, så kontaktar vårt team dig inom kort.
Two people chatting in a modern office, one facing away, at a desk with windows in the background.

Bli partner

Vi tror på långvariga partnerskap med verksamheter som delar vår vision om en framtid fri från finansiell brottslighet. Gå med i vårt partnernätverk för att utöka din produktportfölj med en komplett lösning för kundscreening. Oavsett om du vill komplettera ditt befintliga erbjudande eller nå nya kunder så hjälper vi dig gärna att nå dina mål.

Integrerade lösningar för bekämpning av finansiell brottslighet

Integrera transaktionsmonitorering och kundkännedom för att öka kvaliteten i ditt arbete mot penningtvätt och terroristfinansiering.

 • Focused view of a hand holding a coin, with blurred dark background.

  Transaction Monitoring

  Omfattande transaktionsmonitorering hjälper dig att följa regelverken och effektivisera dina processer för bekämpning av penningtvätt.

 • Silhouetted figures casting shadows on a tiled floor, with a colorful light reflection.

  Customer Due Diligence

  Aktivera nya kunder med en anpassningsbar lösning för kundkännedom. Skapa, skicka ut, analysera och lagra KYC-formulär på ett och samma ställe.

 • A person in a mustard colored sweater working on a laptop.

  Trapets KYC

  Med Trapets KYC kan du som redovisnings- och revisionsbyrå på ett smidigt och effektivt sätt efterleva penningtvättslagens krav på kundkännedom.