Do you want to switch language?

Investmentbolag

Skydda dina investeringar

Investeringssektorn löper stor risk att utnyttjas för penningtvätt, finansiering av terrorism och marknadsmissbruk. För att skydda din verksamhet behöver du kraftfulla och riskbaserade AML- och MAR-program för att följa regelverken, veta vilka dina kunder är och övervaka all handelsaktivitet.

Hand holding a silver coin, against a blurred indoor background.

Uppnå efterlevnad av AMLD och MAR i investeringssektorn

Tillsynsmyndigheterna kräver att investeringsfonder och kapitalförvaltare följer reglerna mot penningtvätt och marknadsmissbruk, inklusive EU:s direktiv mot penningtvätt (AMLD), förordningen om marknadsmissbruk (MAR) och direktiv om marknader för finansiella instrument (MiFID II).

Detta är en konsekvens av dagens komplexa finansiella landskap, som öppnar upp för nya metoder för att begå ekonomiska brott. Det medför att investerings- och kapitalförvaltare måste ligga steget före.

Att implementera ett riskbaserat, omfattande AML- och MAR-program för att övervaka och förstå dina kunder har aldrig varit viktigare än nu.

A woman with a red blazer standing by a sunny window lighting up a shadow over her face.

Säkerställ effektiva efterlevnadsprocesser

Säkertställ regelefterlevnad med omfattande, kraftfulla lösningar som anpassar sig till de föränderliga riskerna och reglerna i finansbranschen.

Våra lösningar låter dig implementera ett heltäckande AML-program för att kunna hålla reda på kundernas beteenden och transaktioner, och därmed reducera riskerna för finansiell brottslighet.

Efterlev MAR- och MiFID-reglerna genom omfattande och avancerad handelsövervakning.

Övergången till Trapets har gjort oss mer trygga i att hantera våra kunders behov. Eftersom allt registreras i Trapets är det lätt att följa varje ärende från början till slut."
Elisabet Dahlberg, fondadministratör på AMF
Close-up view of hands wearing a gold ring and a watch, typing on a silver laptop keyboard.

AML-lösningar från början till slut för investmentbolag

PEP- och sanktionsscreening

Det har aldrig varit mer kritiskt att veta vems pengar du investerar. Fokusera på att identifiera högriskkunder för att minska risken för olaglig verksamhet. Screena regelbundet alla potentiella och befintliga kunder mot sanktioner, politiskt utsatta personer (PEP), familjemedlemmar och medarbetare, samt verkliga huvudmän.

Kundkännedom

Att veta vem du gör affärer med är viktigare än någonsin, samtidigt som du vill välkomna nya kunder utan hinder och förseningar. Skapa en säker, effektiv nykundsprocess med centraliserade frågeformulär, godkännandemodeller och kundärendehantering på en och samma plats.

Transaktionsmonitorering och beteendeanalys

Spåra och övervaka misstänkta transaktioner och beteenden genom att ta emot varningar som kräver din uppmärksamhet. Avancerad transaktionsmonitorering och riskbedömningar hjälper dig att upptäcka och identifiera misstänkta aktiviteter innan det är för sent. Kombinera screening, riskmodeller, ärendehantering och rapportering i samma lösning.

A modern glass building with a blue sky in the background and blurred traffic in the foreground.

Handelsövervakning för investmentbolag

Trapets Market and Trade Surveillance gör att du kan skydda din handelsintegritet och säkerställa efterlevnad på en snabbrörlig och komplex marknad.

Du kan anpassa och justera ditt övervakningssystem efter dina affärsbehov och via skräddarsydda dashboards för fullständig kontroll.

Lita på dina övervakningsresultat med avancerad teknologi och inbyggda samarbetsfunktioner. Minska övervakningskostnaderna med effektiv och automatiserad övervakning.

Vi kontaktar dig

Boka en demo idag och se hur vi kan hjälpa dig motverka finansiell brottslighet. Fyll i formuläret, så kontaktar vårt team dig inom kort.

Läs mer om våra AML- och MAR-lösningar

  • A tall, curved skyscraper with a blue sky in the background.

    Bekämpning av penningtvätt

    Samla transaktionsmonitorering, kundkännedom och screening på en plats för effektiv regelefterlevnad enligt Penninstvättsdirektivet (AML).

  • Modern building with a curved facade made up of windows in various shades of blue, gray, and orange.

    Marknadsmissbruk

    Automatisera din marknads- och handelsövervakning för att upptäcka, analysera och rapportera misstänkta ordrar och handel.