Do you want to switch language?

Bank

Komplett AML-regelefterlevnad för banker

Tillsynsmyndigheter ställer höga krav på banker. Samtidigt blir kriminella alltmer sofistikerade i sina metoder för att begå finansiella brott. Ta kontroll över dina AML-processer från början till slut för ökad operativ effektivitet, bättre förståelse för din kundbas, och förmågan att ligga steget före finansiell brottslighet.

A man sitting by a window attending an online meeting on his lapop.

Att bekämpa finansiell brottslighet är svårare än någonsin

Landskapet för penningtvätt och finansiering av terrorism är mer komplext än någonsin. Ett fel kan få allvarliga konsekvenser, såsom substantiella sanktionsavgifter och ett skadat rykte.

Det är utmanande att förstå och implementera de alltmer komplexa regelverken. Samtidigt krävs omfattande datahantering för att uppnå effektiva AML-processer. Oavsett om det handlar om att samla in kunddata, analysera transaktioner, fastställa källor till förmögenhet eller hantera kostnader och manuella processer, behöver banker bättre lösningar och pålitlig teknik.

Two men smiling and sitting next to each other at a desk in an office setting.

AML för hela kundens livscykel

Att använda en heltäckande lösning för att täcka alla AML-behov är nyckeln till bättre efterlevnadsprocesser, lägre kostnader, och högre kvalitet. En helhetslösning ger dig en helhetssyn över kunderna, potentiella risker och den dagliga verksamheten.

Skydda din organisation och kunder genom att effektivisera insamlingen av kunddata, automatisera transaktionsanalysen och minska manuella handpåläggningar för att reducera risken för fel. Upptäck misstänkt beteende innan skada sker och få tydliga insikter om vilka dina kunder är.

Skräddarsydda AML-lösningar för banker

PEP- och sanktionsscreening

Att förstå din kundbas är viktigare än någonsin. Identifiera högriskkunder för att minimera risken för olagliga aktiviteter som påverkar din verksamhet. Inför regelbundna kontroller av potentiella och befintliga kunder gentemot PEP- och sanktionslistor, RCA och verkliga huvudmän.

Kundkännedom

Du vill välkomna nya kunder på ett smidigt sätt utan hinder eller förseningar. För att uppnå detta bör du etablera en säker och effektiv onboardingprocess som integrerar centraliserade frågeformulär, godkännandemodeller och kundärendehantering i en plattform.

Transaktionsmonitorering och beteendeanalys

Använd avancerad transaktionsmonitorering och riskbedömning för att upptäcka och identifiera misstänkta aktiviteter innan de orsakar skada. Integrera screening, riskmodeller, ärendehantering och rapportering i en lösning.

Vi ville ha en enkel teknisk lösning och det är en fördel att ha Trapets som vår enda leverantör för att täcka våra AML-processer och behov av regelefterlevnad."
Chief Operating Officer, POP Bank Group
A bridge’s support cables with the sun shining through them.

Minska risken för att skydda dina kunder

 • Skräddarsydda dashboards för en komplett överblick, vilket möjliggör snabbt beslutsfattande.

 • Anpassa din AML-lösning för att matcha operativa krav, riskmodeller och globala händelser.

 • Förbättra effektiviteten med inbyggd rapportering och enklare internrevisioner.

 • Integrerad rapportering med UNODC och goAML.

Vi kontaktar dig

Boka en demo idag och se hur vi kan hjälpa dig motverka finansiell brottslighet. Fyll i formuläret, så kontaktar vårt team dig inom kort.

Läs mer om våra AML-lösningar

 • Red and white light trails on a black background.

  Screening

  Screena dina kunder mot sanktionslistor, personer i politisk utsatt ställning, släktingar och nära bekanta, verkliga huvudmän och negativ media.

 • Silhouetted figures casting shadows on a tiled floor, with a colorful light reflection.

  Customer Due Diligence

  Aktivera nya kunder med en anpassningsbar lösning för kundkännedom. Skapa, skicka ut, analysera och lagra KYC-formulär på ett och samma ställe.

 • Focused view of a hand holding a coin, with blurred dark background.

  Transaction Monitoring

  Omfattande transaktionsmonitorering hjälper dig att följa regelverken och effektivisera dina processer för bekämpning av penningtvätt.