Do you want to switch language?

IT-säkerhet och integritet

Din säkerhet är vår prioritet

Säkerhet och integritet av kunddata är avgörande för våra lösningar och är ett ISO 27001-certifierat företag sedan 2018. Vi har strikta standarder för IT-säkerhet och hantering av data, för allas skull.

IT-säkerhet

Vi har ett integritetshanteringssystem som leds av vår VD med stöd av vår Data Protection Officer (DPO) och Chief Information Security Officer (CISO). Vi arbetar ständigt proaktivt för att förhindra all obehörig eller olaglig åtkomst, användning, avslöjande, modifiering eller förstörelse av data, inklusive: 

 • Datalagring

  Vi lagrar och bearbetar data på flera platser inom Europa för att säkerställa tillgänglighet och motståndskraft.

 • Datakryptering

  Kryptering av data vid överföring och i lagring, i enlighet med branschstandard.

 • Säkerhetskopiering av data

  Vi säkerhetskopierar data regelbundet och lagrar den på olika geografiska platser med kryptering och åtkomstkontroll.

 • Personalutbildning

  Vi håller säkerhetsriskutbildningar för våra utvecklare och utför årligen utbildningar i säkerhetsmedvetenhet för all vår personal.

 • Revisioner

  Vi genomför regelbundet interna och externa säkerhetsrevisioner.

 • Åtkomstbegränsning

  Vi tillåter endast åtkomst till våra system och applikationer från betrodda IP-adresser eller domäner.

A concrete structure with curved arches and pillars.

Dataintegritet

Trapets följer den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och andra tillämpliga dataskyddslagar och förordningar. Integritet står i fokus för våra lösningar och tjänster för att göra det möjligt för våra användare att uppfylla regelkraven.

Alla kunduppgifter hanteras i Europa, och vi överför eller behandlar inte sådana uppgifter utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Red, glossy, and parallel lines with a slight reflection of green and blue lights at the bottom.

Mer information

Har du fler frågor eller vill ha mer information om vår IT-säkerhet och integritet? Du är välkommen att kontakta oss för mer information. 

Läs mer