Tjänster

InstantWatch - en plattform för övervakning

InstantWatch är en plattform för automatisk övervakning och compliance. Systemet analyserar flöden av transaktioner i realtid, t.ex. order och trades från börser, banktransaktioner och varnar i enlighet med ett konfigurerbart regelsystem. Moduler som baseras på Trapets övervakningsplattform InstantWatch:

InstantWatch Market

Övervakning av värdepappershandel för upptäckt av marknadsmissbruk och insiderhandel.

Läs mer

Outsourced Trading Surveillance

Bästa sättet att snabbt och enkelt bli compliant med lagar och regler kring marknadsövervakning, såsom MAD, MAR II och Esma’s regelverk.

Läs mer

InstantWatch AML

Övervakning mot peningtvätt/AML och terroristfinansiering/CTF.

Läs mer

InstantWatch KYC

Screening av kunder mot sanktions-, terrorist- och PEP-listor i enlighet med lagar och direktiv kring penningtvätt och terroristfinansiering.

Läs mer

Annat

InstantWatch Fraud och InstantWatch Business Intelligence.

Läs mer

Inte säker på vad du letar efter?

En av våra experter kan hjälpa dig.

KONTAKTA OSS