Do you want to switch language?

Trapets är partner på Penningtvättsdagarna 2023

Trapets är ett av huvudpartnerföretagen på Penningtvättsdagarna 2023. Häng med oss på ett tvådagarsevent tillsammans med branschexperter inom penningtvätt (AML).
- GMT
Webinar
Colorful abstract oval on red, blending blue, green, and yellow with a gradient effect and soft texture.

Evenemanget är arenan för branschexperter som arbetar mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Syftet är att samla branschen för att dela kunskap, trender och vad som komma skall inom det gemensamma uppdraget att upptäcka, förhindra och bekämpa finansiell brottslighet.

Trapets VD, Dan Sjöholm och CRO Gabriella Bussien, kommer att hålla ett seminarium med temat "Känn din kund - dess utmaningar och möjligheter" för att diskutera hur man kan uppnå en helhetsbild av kunddatan och dess möjligheter att förbättra dina AML-processer och program.