Do you want to switch language?

Know your customer

KYC, eller kundkännedom, handlar om att känna sina kunder. En verksamhetsutövare som omfattas av penningtvättsregelverket måste vidta åtgärder för att veta vem man ingår en affärsförbindelse med.

Vad innebär KYC? 

KYC, en förkortning av know your customer, handlar om att veta vem man gör affärer med för att hantera risken att bli utnyttjad för finansiell brottslighet. KYC innefattar en rad åtgärder för att samla in, analysera och lagra information från potentiella och existerande kunder, för att sedan kunna göra en riskbedömning. En verksamhet under tillsyn får inte inleda en affärsförbindelse om den insamlade informationen är otillräcklig. KYC, eller kundkännedom, krävs även vid vissa transaktioner.

Penningtvättslagen kräver att bolag inom flera olika branscher utövar KYC-processer.

Det första steget är insamling av kundinformation och bekräftelse av identiteten på personen eller bolaget i fråga. Affärsförbindelsens syfte och art bör klarläggas redan då förbindelsen etableras. Syfte och art handlar om att ta reda på vad kundens affärsverksamhet går ut på och hur ett bolags produkter eller tjänster kommer att användas. I det inledande steget bör även samtliga kunder screenas mot sanktionslistor för att därefter kunna identifiera personer i politisk utsatt ställning, släktingar och nära bekanta och verkliga huvudmän. 

En viktig del av KYC-arbetet är den fortlöpande processen för kundkännedom, på engelska kallat ongoing due diligence. Bolag behöver löpande se över, följa upp och uppdatera kundinformationen för att bibehålla relevanta riskprofiler. Högriskkunder behöver ytterligare och mer djupgående uppföljning, så kallad enhanced due diligence.

Vem behöver göra KYC? 

Alla verksamheter som omfattas penningtvättslagen, exempelvis banker, fondbolag, försäkringsbolag, betaltjänster, kreditinstitut och ekonomibyråer som erbjuder redovisning- och revisionstjänster.

Trapets gör KYC enkelt

  • Screena stora datamängder mot regelbundet uppdaterade listor.

  • Kontrollera nya kunder direkt för snabbare kundaktivering.

  • Varningsnotiser för mer noggranna utredningar när det behövs.

  • Med skräddarsydda dashboards samlar du dina ärenden, varningar och rapporter på ett och samma ställe.

A traffic light in silhouette against a bright sky with lens flare.

Redovisning och revision

Vi har en specialutformad lösning för dig som är verksam inom redovisning och revision. Med enkla, tydliga och användarvänliga processer för effektiv kundkännedom kan du hantera kunddata och göra riskbedömningar i en och samma lösning.

A person with a yellow sweater typing on a laptop.

Bank och finans

Med Trapets kan du smidigt skicka ut anpassningsbara formulär till nya kunder för effektiv onboarding. Du kan samtidigt screena dina kunder mot uppdaterade sanktionslistor och identifiera personer i politiskt utsatt ställning, släktingar och nära bekanta samt verkliga huvudmän. Utför löpande och utökad kundkännedom med hjälp av dynamiska formulär som skickas ut med regelbundna intervaller.

Vi kontaktar dig

Boka en demo idag och se hur vi kan hjälpa dig motverka finansiell brottslighet. Fyll i formuläret, så kontaktar vårt team dig inom kort.