Do you want to switch language?

Tre tips för att optimera dina processer för kundkännedom (KYC)

Att optimera dina kundkännedomsprocesser är avgörande. I det här blogginlägget kommer vi att gå igenom tre tips för att öka effektiviteten i din KYC-process och säkerställa efterlevnad.
A modern glass building with a blue sky in the background and blurred traffic in the foreground.

Att stärka dina kundkännedomsprocesser (KYC) är viktigare än någonsin. Det handlar om mer än att bara uppfylla regelverken kring penningtvätt och mot finansiering av terrorism. Det är en strategisk åtgärd för att säkerställa säkerheten för din verksamhet, möta kundernas förväntningar, expandera globalt, hantera ditt rykte, få djupare datainsikter och främja företagets tillväxt.

I det här inlägget kommer vi att gå igenom några tips som hjälper dig att få ordning på din kundkännedom, förbättra effektiviteten och säkerställa regelefterlevnad.

Vad är KYC: know-your-customer?

KYC, know-your-customer eller kundkännedom, är processen där företag samlar in data från kunder för att bedöma deras risknivå. Det är en viktig process som är nödvändig för att följa regelkraven och minska riskerna relaterade till penningtvätt, bedrägeri och andra finansiella brott. KYC säkerställer att företag upprätthåller en säker driftsmiljö och bygger förtroende hos kunderna.

Att inte leva upp till kundkännedomsreglerna kan resultera i allvarliga konsekvenser, till exempel ekonomiska påföljder, rättsliga åtgärder, ett skadat rykte och störningar i verksamheten. Därför är det viktigt att följa KYC-reglerna för att skydda din verksamhet och bibehålla kundernas förtroende. 

Här är tre tips om hur du effektivt kan optimera din KYC-process.

1. Kontrollera (screena) kunder mot relevanta och uppdaterade listor

Att kontrollera kunder mot relevanta och uppdaterade listor är avgörande. Du kan använda omfattande KYC-lösningar för att förbättra tillförlitligheten i dina kontrollprocesser. Dessa lösningar bör använda säker teknik och ha tillgång till databaser som innehåller sanktionslistor, register över politiskt utsatta personer (PEP) och andra övervakningslistor.

Genom att använda kontrollverktyg för kundkännedom kan du minska riskerna och säkerställa efterlevnad.

2. Inkludera kundkännedomsprocesser i den bredare riskbedömningen av din verksamhet

Att integrera KYC i ett bredare ramverk för riskbedömning är viktigt för att upprätthålla en effektiv kundkännedomsprocess. Kundinformationen kan förändras inom 6-12 månader, vilket gör det nödvändigt att utföra kontinuerlig monitorering och kontroller.

Genom att regelbundet granska och uppdatera KYC-data kan du anpassa dig till förändrade riskprofiler och fatta välgrundade beslut. Till exempel, om en kunds riskprofil ändras på grund av ett nytt affärsprojekt, kan du proaktivt justera dina riskminimeringsstrategier.

3. Etablera en skalbar kundkännedomsprocess

När din verksamhet växer måste din KYC-process vara flexibel och skalbar nog för att hantera nya kunder och föränderliga efterlevnadskrav. Att aktivera nya kunder med olika riskprofiler borde inte vara en tröskel.

För att uppnå detta är det klokt att investera i en skalbar KYC-lösning som kan hantera större datavolymer och förenkla processerna för kundaktivering. Till exempel kan du använda vår lösning för att möjliggöra omedelbar screening och snabbare och mer effektivt aktivera nya kunder.

Genom att etablera en skalbar KYC-process kan du effektivt aktivera nya kunder och fokusera på tillväxt utan hinder.

Vi kontaktar dig

Boka en demo idag och se hur vi kan hjälpa dig motverka finansiell brottslighet. Fyll i formuläret, så kontaktar vårt team dig inom kort.